Samarbeten

Mångkulturellt centrum (MKC) är ett forum för möten, samtal och utbyte vilket innebär också att vi bjuder in till och deltar i lokala, nationella och internationella samtal och utbyten.
MKC välkomnar samarbete med aktörer inom statlig förvaltning, kommun, landsting och civilsamhället. Vi samarbetar även med en rad privata aktörer nationellt och internationellt.
Som organisation, forskare eller partners kan du samarbeta med oss inom en rad olika områden.

Vill du och din verksamhet också samarbeta med oss? Kontakta oss på:
info@mkcentrum.se eller 08–120 259 01

ABF Botkyrka-Salem logga 2014
ABF Botkyrka-Salem

ABF (Botkyrka–Salem) är sedan flera år en samarbetspartner för olika slags programverksamhet vid centret, till exempel föreläsningar i samband med våra utställningar. Eller sedan hösten 2014, målarkvällar Våga måla! med Luz Miranda.

Botkyrka folkhögskola logga
Botkyrka folkhögskola

Botkyrka folkhögskola är en återkommande samarbetspartner som i flera stora utställningar utställningar bidragit till innehåll och gestaltning genom egna projektarbeten.

Botkyrka kommun logga 2014
Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är ensam stiftare för MKC. Stiftelsen namn är Sveriges invandrarinstitut och museum. MKC har ett kunskapsuppdrag för Botkyrka kommun. Botkyrka kommun som plats är det primära fältet för verksamheten.
Detta uppdrag ger möjlighet att verka i olika kunskapsprojekt och uppdrag utanför kommunens gränser där frågeställningar har relevans för kommunen och där anslag från andra aktörer säkerställer finansieringen. MKC kunskapsuppdrag har både kommunorganisationen och medborgarna som målgrupp.

Fittjapulsen logga 2014
Fittjapulsen / Studiefrämjandet

Fritidsgården Fittjapulsen finns i Fittjaskolan och drivs av Studiefrämjandet Söderort. Fittjapulsen arrangerar sedan fem år tillbaka den årligen återkommande konserten Fittja is Peace. Femårsjubileet 2014 firades med en utställning på Fittja gård framtagen i samarbete med Mångkulturellt centrum: Fittja is Peace & MKC
Länk:
www.studieframjandet.se (Fittjapulsen) – Fittja is Peace Facebook sida

Logga för Teologiska institutionen vid Uppsala universitet
Teologiska fakulteten, Uppsala universitet

Sedan 2016 har MKC:s verksamhetschef Leif Magnusson ingått i teologiska fakulteten, Uppsala universitets nätverk för samverkan och bidragit vid olika nätverksträffar. Från hösten 2019 fördjupas samverkan.

Exempel kan vara att MKC deltar  i samverkansråd och kompetensutbyten mellan institutionerna av olika slag, inte minst i relation till Cemfor – Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, samt CRS – Centrum för forskning om religion och samhälle, båda vid teologiska institutionen.

En gemensam utvärdering sker i september 2021.

Xenterlogga 2014
Xenter, Tumba gymnasiums estetiska program


Sedan 2008 har MKC ett årligen återkommande samarbete med Xenter Botkyrka. Sistaårseleverna på estetiska programmet utgår från det tema som behandlas i MKC:s aktuella utställning, gör sina egna tolkningar och sin egen utställning. MKC ger förutom temat både en teoretisk introduktion och konstnärlig feedback.

”MKC:s utställning är alltid mer pedagogisk än konstnärlig och strävar efter att visualisera och mana till handling, eftertanke och samtal. Elevernas uppgift är att konstnärligt gestalta samma tematik eller problematik på våningen under. Utställningarna samtalar på så sätt med varandra och med besökarna. Samarbetet med Mångkulturellt centrum tillför en extra dimension till undervisningen och konstprocessen”, säger Rebecka Beran, ansvarig lärare på Xenter.

Nyheter kring samarbeten

Affisch för utställning om antirasistiska blickar

Antirasistiska blickar – en utställning om bilders makt och mening

Vissa bilder gör ont att se, medan andra ger styrka och lyckorus. Hur såväl individer som samhällsfenomen återspeglas i bilder spelar roll, och förhållandet mellan visuell representation och rasism har under senare tid diskuterats allt mer. I den mobila utställningen ”Antirasistiska blickar” får du möta olika typer av bilder. Med hjälp av kunskapsbanken Bilders Makt lär vi…

Read more
Sittande kvinna broderar

Prova på workshop i fritt broderi med Handarbetets vänner

MKC fortsätter samarbetet med Handarbetets vänner, I januari hade vi en uppskattad första workshop i fritt broderi tillsammans med elever från Botkyrka folkhögskola. Denna gång är workshopen öppen för alla textilintresserade Botkyrkabor. Datum och tid: Fredag 6 mars kl 12-14.30 Plats: Verkstan på MKC Gratis, ingen föranmälan, men om du kommer med en större grupp…

Read more
Mirjam Hildahl Det glada 20-talet

Utställning i Länken: Det glada 20-talet

Fenomenal utställning på temat kontrast Kom och se ung samtidskonst! Vi är stolta över att presentera årets samarbete mellan Xenter och Mångkulturellt centrum (MKC). Konstnärerna går tredje året på Tumba gymnasium och har skapat på temat kontrast. Kontrast mellan det lilla och det stora, mellan staden och naturen, jaget och viet, människa och maskin, fattiga och rika,…

Read more

City Rights United

Mångkulturellt centrum ingår sedan hösten 2019 i ett EU-projekt “City Rights United” (programmet Networks of towns) med fokus på kunskapsutbyte kring frågor om papperslösa personers rättigheter. Projektet som byggs ut 2020 syftar till kunskapsutbyte mellan olika städers initiativ och framtagande av bra praktik och lärande som ska resultera i en “verktygslåda” som ska kunna tillämpas…

Read more
Demokrati - skylt

Aktivism och jämlikhet – nuförtiden och i framtiden, fredag 22 november på MKC

Aktivism och jämlikhet – nuförtiden och i framtiden En konferens om ökad ojämlikhet i samhället, städer, platser och kvarter. Fredagen den 22 november på Mångkulturellt centrum i Fittja Kl 09.00–22.00.  Som en del i arbetet med demokratiutställningen En för alla, alla för vem? står centret värd för en konferens om ökad ojämlikhet i samhället, städer,…

Read more

Fördjupat samarbete med teologiska fakulteten, Uppsala universitet

Mångkulturellt centrum (MKC) och teologiska fakulteten, Uppsala universitet konkretiserar befintlig samverkan. Sedan 2016 har MKC:s verksamhetschef Leif Magnusson ingått i teologiska fakultetens nätverk för samverkan och bidragit vid olika nätverksträffar. Exempel kan vara att MKC deltar  i samverkansråd och kompetensutbyten mellan institutionerna av olika slag, inte minst i relation till Cemfor – Centrum för mångvetenskaplig…

Read more
Prisceremoni för appen Reality Check

Appen Reality Check är vinnare av Årets initiativ 2018!

Vinnarna 2018: Reality Check. Från vänster: Aygül Kabaca från Mångkulturellt centrum, medverkande i appen Theo Tamim och appens projektledare från Teskedsorden Irupé Pozo Graviz. Foto: Henrik Waardahl Appen Reality Check är vinnare av Årets initiativ 2018! Efter över 300 nominerade initiativ utsågs den 5 december, under Frivilligdagen en vinnare av Årets initiativ 2018: Reality Check! Reality Check är…

Read more
Vernissage för projekt på Sophuset på MKC

Invigning: Nya svenska berättelser tar plats på Konsthuset

Ett kollektivt konstverk Nya svenska berättelser har skapats tillsammans med eleverna från Fittjaskolans förberedelseklass under hösten och vintern 2017 i MKC:s verkstad. Det pedagogiska och konstnärliga arbetet leddes av Saadia Hussain, konstpedagog på MKC och Hannah Grees bildlärare på Fittjaskolan. Nya svenska berättelser är ett samarbetsprojekt mellan Fittjaskolan och Mångkulturellt centrums verkstad. Nu är det dags…

Read more
Kunskapsbanken Bilders Makt

Kunskapsbanken Bilders Makt

Den 30 maj lanserade Mångkulturellt centrum www.bildersmakt.se, en nätbaserad, fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, filmer, artiklar och fördjupningsmaterial om rasistiska stereotypa bilder. Kunskapsbanken Bilders Makt är ett folkbildande verktyg för fördjupad visuell läskunnighet. Kunskapsbanken innehåller även förslag på pedagogiska övningar som Mångkulturellt centrum kommer att pröva och utveckla vidare inom vår utbildningsverksamhet. Texter och bildval har tillkommit i nära samarbete…

Read more