Aktuella uppdragsgivare hos MKC

Här nedanför listas MKC’s aktuella uppdragsgivare. Läs mer om våra samarbeten på sidan Samarbeten.

Botkyrka kommun logga 2014
Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är ensam stiftare för MKC. Stiftelsen namn är Sveriges invandrarinstitut och museum. MKC har ett kunskapsuppdrag för Botkyrka kommun. Botkyrka kommun som plats är det primära fältet för verksamheten.
Detta uppdrag ger möjlighet att verka i olika kunskapsprojekt och uppdrag utanför kommunens gränser där frågeställningar har relevans för kommunen och där anslag från andra aktörer säkerställer finansieringen. MKC kunskapsuppdrag har både kommunorganisationen och medborgarna som målgrupp.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. ”Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.”

RF logga

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm är två stödorganisationer under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. De företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.