MKC’s formella samarbetsavtal

Institutet för språk och folkminnen

Samarbetet med Institutet för språk och folkminnen inleddes i samband med det nationella arbetet kring genomförande av konventionen om det immateriella kulturarvet i Sverige. MKC deltar i nodarbetet. Samarbetets utgångspunkt är att medverka till att belysa migrationens och mångfaldens historia i Sverige. Projektet omfattar ljud- och textmaterial som insamlas. Samarbetet möjliggör även att det insamlade ljud- och textmaterialet kan förvaras på Institutet för språk och folkminnen.

Nordiska museet logga
Nordiska museet

Samarbetet med Nordiska museet syftar till att samarbeta för att belysa migrationens och mångfaldens historia i Sverige. Dokumentationsmaterial som skapas på MKC i form av föremål och minnesberättelser i det långsiktiga insamlingen ”Att minnas migrationen” förvaras på Nordiska museet som en del av det Sveriges kulturhistoria och kulturarv. Nordiska museet har en styrelseplats i MKC.

Södertörns högskola logga
Södertörns högskola

Samverkan med Södertörns högskola sker kring kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning med fokus på migrationens roll för kulturarv, social och kulturell hållbarhet samt urban utveckling. Södertörns högskola har medverkat i uppbyggnaden av MKC:s bibliotek. Det långsiktiga samarbetet möjliggör för forskare att kommunicera forskning till bredare målgrupper genom MKC. Forskare vid MKC och Södertörns högskola samarbetar i olika projekt. I samverkan med Södertörns högskola har MKC tagit fram och ger kursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger på 7,5 hp som erbjuds yrkesverksamma inom Stockholms stads skolor.
Södertörns högskola har en styrelseplats i MKC.

Stockholm stad logga
Stockholms stad

I samverkan med Stockholms stads utbildningsförvaltning och Södertörns högskola ger MKC kursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger på 7,5 hp för yrkesversamma inom Stockholm stads skolor.

Teskedsorden logga
Teskedsorden

I samverkan med Teskedsorden och Anna Lindhstiftelsens svenska nätverk har MKC tagit fram Reality Check, Sveriges första app mot rasism.

Ålands landskapsregering logga
Ålands landskapsregering

Mångkulturella almanackan ges ut i samarbete med Ålands landskapsregering. den används bland annat i förskolor och grundskolor på Åland.