Medlemskap i nätverk

Access Europa är en mötesplats för kunskap om EU och de strukturer som berör kultursektorn i Sverige samt praktisk kompetens om hur man söker medel för internationella projekt. Medlemmarna får även tillgång till informationen från relevanta europeiska nätverk om nuläget och framtiden och inte minst ett kontaktnät med aktörer i Europa som kan bli partners i transnationella projekt och initiativ.

DemokratiAkademin har omsatt demokrati och mänskliga rättigheter i praktiken sedan 1993. Nätverket bildades som ett samarbete mellan organisationer och studieförbund, folkhögskolor och universitetsinstitutioner med flera om en sammanhängande bildningsväg kring demokratins idéer, historia, problem och praktik. Idén om DemokratiAkademin uppstod inom Föreningen Ordfront, som än idag är ekonomisk och juridisk värd.

European Network against Racism (ENAR)

MKC är sedan 2013 medlemsorganisation i European Network against Racism som bildades 1998 och idag är paraplyorganisationen för den paneuropeiska antirasistiska rörelsen. Organisationen arbetar med frågor som rör representation, diskriminering, rasism och jämlikhetsdata och samarbetar med EU-myndigheter, forskare, NGOs och civilsamhället.

Unesco LUCS

Unesco LUCS är en förening för kommuner, organisationer och forskning som vill arbeta lokalt och i samverkan för social jämlikhet och social sammanhållning i Unescos anda. Varje medlem startar en “kunskapspilot” som är ett projekt kring något som behöver förändras. De kunskapsprojekt som skapas i nätverket kopplar alltså samman politik/förvaltning, forskning och föreningar/företag. Unesco LUCS kansli finns på Mångkulturellt centrum.