Annick Sjögrens arbets- och resestipendium vänder sig till dig som sysslar med frågor med anknytning till kultur och kulturell mångfald. Stipendiet som är på 10 000 kr, kan sökas av både enskilda och organisationer. 

Vad brinner du för? Skriv till oss årligen senast 31 mars och berätta. Maila din ansökan till: tina.karneus@mkcentrum.se

Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd med Mångkulturellt centrums verksamhetschef under april-maj.

Simon Revilla får Annick Sjögrens arbets- och resestipendium 2019
Porträtt av Simon Revilla
Annick Sjögrens motivering:

Simons Revillas projekt om en dokumentär med titeln N.N – A Stolen Childhood är utmärkt.

Ämnet är angeläget, till och med skakande. Med Simons ord, är det en personlig resa där frågor om identitet, rättvisa och sanning ställs på sin spets. 
I vuxen ålder bestämmer sig Natalie för att undersöka sina misstankar om sitt ursprung, en biologisk mamma som antingen övergivit henne eller som politisk aktivist blev bestulen av sitt spädbarn och mördad. Mer generellt är dokumentären en djupdykning i Argentinas process att förlika sig med sin våldsamma historia.
Syfte, arbetssätt, materialinsamling, redigering och publicering är väl planerat. Det finns en realistisk budget. Simon Revilla beviljas 2020 års stipendium på 10.000 kr.

SYNOPSIS
Natalie Knutzen flyttade till Sverige från Argentina för en karriär som musiker. Vad få vet är att hon bär på en hemlighet som förföljt henne under hela livet. 1977, året då hon föddes, var Argentina under militärdiktatur och tusentals personer torterades och ”försvann”. I armens hemliga center fick gravida fångar, ofta unga aktivister, föda innan den blev separerade från sina spädbarn och sedan mördade. Barnen gavs nya identiteter och familjer, och växte upp ovetande om sitt ursprung.
I samband med hennes adoptivmammas bortgång inser Natalie att hon måste gå till botten med misstanken hon burit på: blev hon övergiven av sin biologiska mamma, eller blev hon stulen?

Stipendiet bidrar till möjligheten att genomföra  en researchresa till Argentina och fullfölja filmprojektet.

Simon Revilla är en svensk-boliviansk filmskapare med bas i Stockholm. Efter studier vid bland annat Prags Filmskola har han regisserat ett flertal kortfilmer och dokumentärer i Europa och Latinamerika. www.simonrevilla.com 

Annick Sjögren maj 2016

Etnologen Annick Sjögren är MKCs första forskningsledare. I hennes anda syftar stipendiet till att uppmuntra ett närmande mellan forskning och praktik.