Mottagare av Annick Sjögrens
arbets- och resestipendium

Här presenteras listan över tidigare stipendiater.

2022 – Isaac Vasquez, för delar av produktionsprocessen av hans första egenproducerade album REINO SOBRE IMPERIO. Isaac beskriver att han i sitt musikskapande är inspirerad av både den svenska betongen och kärleken till sin mors rötter i Sydamerika. Isaac vill specifik visa ungdomar i utanförskap att också vi med diagnoser och sår bär på unika talanger som behövs i samhället.

2021 – Dennis Harvey, för att slutföra postproduktion av långfilmen Kinopolitics, or the politics of movement. Filmen är en dokumentäressä om samtida rörelsepolitik, och utspelar sig i sex olika länder under fem år. I en serie brev till Dennis egen bortgångna mormor reflekterar han kring sin egen och vänners rörelse över landsgränser i världen. En samtida aktuell film om identitet, rötter och att klara sig i en värld där vår plats i samhället bestäms utifrån var vi föds och vårt ursprungsland i förhållande till olika länders gränser.

2020 – Simon Revilla, för arbete med dokumentären med titeln N.N – A Stolen Childhood. Med Simons egna ord, är det en personlig resa där frågor om identitet, rättvisa och sanning ställs på sin spets. En angelägen och skakande dokumentär som är en djupdykning i Argentinas process att förlika sig med sin våldsamma historia.

2019 – Juan Ramirez, för att delta i andra fasen av ett forskningsprojekt och inspelning av en dokumentär om influenser och relationer mellan ursprungsbefolkningsmusik från Anderna i Sydamerika och samtida musik, speciellt heavy metall (hårdrock).

2018 – Angelica Harms, för att slutföra ett projekt om Lesbos flyktingar kallat Väntans oändlighet. Flyktingsituationen på den grekiska ön Lesbos beskrivs som att befinna sig i ett slags osäker limbo, en väntan mellan två världar. Angelica Harms studerar detta förhållande i en skärningspunkt mellan estetik, fotografi och antropologi. Studien kommer att presenteras i en bok. www.angelicphotography.se

2017 – Florence Montmare, för projektet ‘Greyscales’ vars tema – hem, identitet, rädsla – är mycket angeläget i en orolig värld.

2016 – Emrah Sönmez, masterstudent i sociologi, för slutförandet av sin film ”Jag kan vara ett lejon”, om ett barnteaterprojekt i norra Botkyrka på 1970-talet och livet för några av deltagarna 40 år senare.

2015 – Karin Marieme Niang, för ’Systrar som syr’ som bygger en verksamhet i samarbete mellan kvinnor i Sverige och Senegal. Syftet är att genom entreprenörskap stärka kvinnornas lokala position.

2014 – Orten i Fokus, en nystartad blogg som syftar till att vara en alternativ medieplattform för förorten, producerad av mediefolk från förorten.

2010 – Lawen Mohtadi, journalist, för en resa till European Roma Rights Center i Budapest, resan var en del av researcharbetet inför en bok om Katarina Taikon som hon arbetade med.

2008 – Riitta Lundeqvist, för bokprojektet ”I mammas fotspår”. Riitta Lundeqvist arbetar på Sociala missionen med familjeåterföreningsfrågor.

2007 – Karin Westberg, museipedagog och lärare, för ett skrivprojekt kring minoritetsfrågor, förtryck och kolonialism.

2005 – Sofia Eriksson, projektledare i förstudien Tsihko työ (bra jobb). Stipendiemedlen användes som grundplåt i uppbyggandet av ett romskt bibliotek i Eskilstuna.

2004 – Maria Westerberg, samordnare för nyanlända flyktingfamiljer och asylsökande inom stadsdelsförvaltningen i Skärholmen. Stipendiet användes till en studieresa till Bangladesh, för att bättre kunna hjälpa de familjer därifrån som hon träffar i arbetet.

2003 – Annika Löthagen och Anette Stanger Eriksson, lärare i Botkyrka kommun och projektansvariga för Läskampanjen i Botkyrka. Stipendiet bidrog till att möjliggöra en studieresa till Manhattan New School, New York, en skola känd för sin medvetna läspedagogik.

2002 – Nick Jones, bibliotekarie i Alby. Stipendiet användes för att täcka omkostnader i arbetet med ett bokprojekt som tillkommit i samband med programkvällar på Alby bibliotek, Rum för samtal.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium

Juan Ramirez, tidigare stipendiaterAnnick Sjögrenstipendiat 2019

Juan Ramirez mottagare av Annick Sjögrens arbets- och resestipendium 2019.

Angelica Harms, tidigare stipendiaterAnnick Sjögrenstipendiat 2018

Angelica Harms, mottagare av Annick Sjögrens arbets- och resestipendium 2018.