Mottagare av Annick Sjögrens
arbets- och resestipendium

Här presenteras listan över tidigare stipendiater.

2019 – Juan Ramirez, för att delta i andra fasen av ett forskningsprojekt och inspelning av en dokumentär om influenser och relationer mellan ursprungsbefolkningsmusmik från Anderna i Sydamerika och samtida musik, speciellt heavy metall (hårdrock).

2018 – Angelica Harms, för att slutföra ett projekt om Lesbos flyktingar kallat Väntans oändlighet. Flyktingsituationen på den grekiska ön Lesbos beskrivs som att befinna sig i ett slags osäker limbo, en väntan mellan två världar. Angelica Harms studerar detta förhållande i en skärningspunkt mellan estetik, fotografi och antropologi. Studien kommer att presenteras i en bok. www.angelicphotography.se

2017 – Florence Montmare, för projektet ‘Greyscales’ vars tema – hem, identitet, rädsla – är mycket angeläget i en orolig värld.

2016 – Emrah Sönmez, masterstudent i sociologi, för slutförandet av sin film ”Jag kan vara ett lejon”, om ett barnteaterprojekt i norra Botkyrka på 1970-talet och livet för några av deltagarna 40 år senare.

2015 – Karin Marieme Niang, för ‘Systrar som syr’ som bygger en verksamhet i samarbete mellan kvinnor i Sverige och Senegal. Syftet är att genom entreprenörskap stärka kvinnornas lokala position.

2014 – Orten i Fokus, en nystartad blogg som syftar till att vara en alternativ medieplattform för förorten, producerad av mediefolk från förorten.

2010 – Lawen Mohtadi, journalist, för en resa till European Roma Rights Center i Budapest, resan var en del av researcharbetet inför en bok om Katarina Taikon som hon arbetade med.

2008 – Riitta Lundeqvist, för bokprojektet ”I mammas fotspår”. Riitta Lundeqvist arbetar på Sociala missionen med familjeåterföreningsfrågor.

2007 – Karin Westberg, museipedagog och lärare, för ett skrivprojekt kring minoritetsfrågor, förtryck och kolonialism.

2005 – Sofia Eriksson, projektledare i förstudien Tsihko työ (bra jobb). Stipendiemedlen användes som grundplåt i uppbyggandet av ett romskt bibliotek i Eskilstuna.

2004 – Maria Westerberg, samordnare för nyanlända flyktingfamiljer och asylsökande inom stadsdelsförvaltningen i Skärholmen. Stipendiet användes till en studieresa till Bangladesh, för att bättre kunna hjälpa de familjer därifrån som hon träffar i arbetet.

2003 – Annika Löthagen och Anette Stanger Eriksson, lärare i Botkyrka kommun och projektansvariga för Läskampanjen i Botkyrka. Stipendiet bidrog till att möjliggöra en studieresa till Manhattan New School, New York, en skola känd för sin medvetna läspedagogik.

2002 – Nick Jones, bibliotekarie i Alby. Stipendiet användes för att täcka omkostnader i arbetet med ett bokprojekt som tillkommit i samband med programkvällar på Alby bibliotek, Rum för samtal.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium

Juan Ramirez, tidigare stipendiaterAnnick Sjögrenstipendiat 2019

Juan Ramirez mottagare av Annick Sjögrens arbets- och resestipendium 2019.

Angelica Harms, tidigare stipendiaterAnnick Sjögrenstipendiat 2018

Angelica Harms, mottagare av Annick Sjögrens arbets- och resestipendium 2018.