Sedan 1987

Mångkulturellt centrum:
ett kultur- och kunskapshus

med expertis inom demokrati, jämlikhet, segregation,
rasism och kulturarv.

Besök oss

Stötta oss

Vilka är vi?

Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.

Vad gör vi?

Vi forskar, utbildar och ger ut böcker. I vårt kultur- och kunskapshus välkomnar vi besökare till utställningar, specialbibliotek, konstpedagogisk verkstad, programpunkter, MKC-butiken samt vår restaurang Tavernan.

Vad vill vi?

Mångkulturellt centrum ska vara en aktiv resurs för demokrati, jämlikhet och socialt hållbar utveckling – en nationell nod och internationell samarbetspart inom våra kunskapsområden, liksom en synlig, välkomnande och relevant aktör lokalt och regionalt.

Genom utbildning, utställning, programverksamhet, bibliotek och
arkiv, utgivning, utredning, konstverksamhet, samarbeten och självständig forskning ska MKC bilda och sprida kunskap om, liksom förståelse och uttryck för, migrationens effekter och betydelse för människors liv i Sverige.

MKC är ett inkluderande och tillgängligt kultur- och kunskapshus som på vetenskaplig grund bidrar till ökad tillit och sammanhållning i samhället: En mötesplats och röst för den svenska mångfalden.

Vår verksamhetsberättelse 2022

Vår verksamhetsberättelse 2023

MKC glashuset

Vår resa börjar här

1987

Mångkulturellt centrum stiftas av Botkyrka kommun

Året efter påbörjas forskningsarbete och universitetskurser om mångkultur och flerspråkighet utformas i samarbete med Stockholms universitet. 

fittja-gard
mkc-almanackan-1990

1990

Mångkulturella almanackan ges ut för första gången

Centret blev ofta kontaktat av skolor och företag som ville veta t.ex. när Ramadan började. Idén till en mångkulturell almanacka föddes.

2003

Det nya publika huset invigs

MKC kan nu bjuda in till utställningar, samtal och andra publika aktiviteter.

Bilden visar när elever från Fittjaskolan tar de första spadtagen inför byggnationen.

Bilden visar när elever från Fittjaskolan tar de första spadtagen inför byggnationen.
varningforras-affisch

2012

Varning för ras visas & Om ras och vithet släpps

Utställningen Varning för ras och antologin Om ras och vithet i det samtida Sverige gör MKCs kunskapsarbete om rasism uppmärksammat.

2023

Utställningen Gränser i rörelse invigs

Gränser i rörelse - 100 år av migration som förändrade Sverige, en utställning som ser närmare på politiseringen av migration under de senaste 100 åren visas. 

Stipendium och priser

Mångkulturellt centrum vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom att dela ut K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resestipendium.

OBS! 2024 delar MKC inte ut K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resestipendium. Planen är att kunna dela ut dubbla priser & stipendier 2025. 

K P Arnoldsonpriset mot rasism & diskriminering

K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas årligen ut av Mångkulturellt centrum på uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. 

K P Arnoldsonpriset delas ut till en person, organisation eller grupp verksam i Botkyrka som bidrar till skapandet av ett samhälle där människor inte förtrycks eller utsätts för diskriminerande handlingar. Nominera någon du tycker är en värdig pristagare, en individ, organisation eller grupp verksam i Botkyrka. Mejla till info@mkcentrum.se senast 16 april.

OBS! 2024 delar MKC inte ut K P Arnoldsonpriset.  

Exempel på tidigare pristagare:

2023 -  Botkyrka ungdomsfullmäktige & Sevgi Zengin
2022 - Anima IF
2021 - Hendelis Elias
2020 - Marie Sterling
2019 - Victoria Escobar & Christian Fernando
2018 - Redline Recordings

K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var också journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobelpristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldelades han Nobels fredspris.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium delas årligen ut till någon som arbetar med eller utforskar frågor med anknytning till kultur och kulturell mångfald.

Stipendiet, som delades ut första gången år 2002, är öppet för såväl organisationer som enskilda: yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare.

Stipendiet är på 10 000 kr och det är avsett för förkovran; till exempel resor, kurser, seminarier eller inköp av litteratur. Det går att söka stipendiet för redan genomfört arbete eller studier samt för pågående projekt eller aktiviteter. Det finns ingen speciell ansökningsblankett.

OBS! 2024 delar MKC inte ut Annick Sjögrens arbets- och resestipendium. 

Ansökan mejla till info@mkcentrum.se

Ange gärna i ansökan:

  • Titel på projektet/arbetet
  • Ämne/innehåll
  • Hur projektet ska genomföras
  • Hur stipendiet ska användas

Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd med Mångkulturellt centrums verksamhetschef under april-maj. Stipendiaten meddelas personligen och vem som blir årets stipendiat offentliggörs också på vår hemsida och socialamedie-kanaler. Stipendiaten inbjuds att medverka med en programpunkt under verksamhetsåret. Dessutom vill vi ha en kort aktivitetsrapport (1-2 A4) om hur medlen använts.

Exempel på tidigare stipendiater:
2023: Gülbeden Kulbay
2022: Isaac Vasquez
2021: Dennis Harvey
2020: Simon Revilla
2019: Juan Ramirez

Vill du kontakta oss?

Skicka in via formulär

Namn

Kontakta oss

Du kan välja att kontakta oss via formulär, mejl eller telefon.

Mejl: info@mkcentrum.se
Telefon: 08-120 259 00

Besöksadress: Värdshusvägen 7, Fittja gård
145 50 Norsborg

Tunnelbanestation: Fittja

 

Vår styrelse

Ordförande
Marie Spennare (M)

Vice ordförande
Yasemin Ergül (S)

Ledamöter
Adnan Issa (S)
Östen Granberg (SD)
Kjell Lundberg (TUP)
Ebba Zino (KD)
Asiah Altjewa (MP)
Marit Normasdotter (V) (Region Stockholm)
Katarina Mattsson, Södertörns högskola
Lotta Arnesson (S)

Suppleanter
Katarina Terzic (M)
Asiah Altjewa (MP)
Lana Issakainen (SD)
Pia Markie Ghareb (TUP)
Antra Johansons Rantins (C)
Yrsa Rasmussen (V)
Helen Svärdh (-)
Jessica Johnson (L) (Region Stockholm)
Simon Sorgenfrei, Södertörns högskola

Adjungerad
Jonas Engman, Nordiska museet

Revisor
Donald Eriksson (KD)

Revisorsuppleant
Pär Sargren (MP)

 

Använd formuläret här nedanför för att komma i kontakt med styrelsen.

Fakturering

Vi tar emot fakturor på följande sätt: E-postfakturor (pdf) och E-fakturor.
   

E-fakturor
Om ni skickar e-fakturor behöver ni säkerställa att er e-fakturaleverantör vet vart de ska leverera våra fakturor. Lämna uppgifterna nedan till er e-fakturaleverantör.


E-postfakturor (pdf)

Skicka en PDF-fil via mail till ekonomi@mkcentrum.se


Fakturamottagare 

Företagsnamn: Mångkulturellt centrum

Organisationsnummer: 812800-8243

e-fakturaadress/ISO: 00078128008243

e-fakturaleverantör: Basware

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på STIFT SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM, orgnr. 812800-8243 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser