Övriga publikationer | 2022-2017

MKC:s vetenskapliga produktion spänner över peer-review granskade artiklar till monografier, artiklar i antologier och tidskrifter. Här tillgängliggörs våra samt delar av forskarnas produktion.

Nedan finns publikationer från nyast till äldst.

Sök bland våra publikationer

Klokskaper om socialt hållbarhetsarbete i ny bok

Klokbok – Om lokal Unescosamverkan i Sverige Att arbeta lokalt och konkret för en socialt hållbar utveckling – där alla människor har lika rättigheter och möjligheter – det är ett arbete med många utmaningar. Det är lätt att fastna i alla hinder som finns. Samtidigt är det också många som söker nya sätt att tänka…

Read more
Bokrelease Normkritisk pedagogik

Tre frågor till MKCs utbildare som medverkar i nysläppt antologi om normkritik

Tre frågor till Anja Norell och Marit Nygård, utbildare på Mångkulturellt centrum, som är författarna bakom kapitlet De normkritiska pedagogerna i mellanrummen i den nysläppta antologin Normkritisk pedagogik – perspektiv, utmaningar och möjligheter. Vilka ska läsa boken och framförallt just ert kapitel? Marit: Boken ges ut av studentlitteratur och vi hoppas såklart att den kommer…

Read more
Målningen Rest in Peace i Fittja

Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metod

DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige är ett nationellt nätverk för yrkesverksamma som arbetar med samtidsdokumentation i museer och arkiv. DOSS verkar för en kunskapsuppbyggnad och ett erfarenhetsutbyte kring de kulturhistoriska museernas undersökningar och insamlingar med utgångspunkt i samtiden. De senaste åren har det i museernas samtidsdokumentationer funnits ett stort intresse av att kunna diskutera…

Read more