Rapporter | 2021-2017

MKC:s forskningsrapporter och forskningsresultat ges ut som skrifter på eget förlag eller av våra uppdragsgivare och publiceras på vår här på hemsida. Flera av våra rapporter som ”Afrofobi rapporten” och ”Majoritetssvenskar i Storsstockholm” uppmärksammades i debatter under 2014. Här hittar du också andras publikationer där våra forskare medverkar.

Sök rapporter

Child marriage and sexularism in Sweden: Constructing the nation racializing migrants

This article investigates the discourse on child marriage as reflected in the entire corpus of official investigations Statens Offentliga Utredningar (SOU) and government bills (Prop.) proposing legislative measures against child marriage in Sweden since the first motions on the issue were drafted in 2001. It analyzes them as instances of sexularism: a form of secularism…

Read more

Synchronization of the Corona Crisis

Crisis is a conceptual tool for synchronizing different experiences of time. It is operative in notions of the Financial Crisis, the Crisis of Democracy, the Climate Crisis—and the Corona Crisis. This article explores that synchronization through an empirical inquiry into the different timescapes of the Corona Crisis. It builds empirically on 200 interviews with residents in Norra Botkyrka,…

Read more

Vuxna, vad gör dom – i samarbete med Rädda Barnen

Vuxna, vad gör dom – Barns röster om rasism Markus Lundström, forskare på MKC, är en av författarna bakom rapporten ”Vuxna – vad gör dom? – Barns röster om rasism i skolan”, där barn i Sverige delat med sig av sina erfarenheter av rasism, diskriminering och trakasserier, och hur de upplever att vuxna hanterar det.…

Read more

FreeZone i Haninge: En utvärdering

Det idéburna offentliga partnerskapet FreeZone har erbjudit kulturverksamhet för unga i åldrarna femton till tjugofem år i Haninge sedan april 2018. I linje med Haninge kommuns kulturpolitiska mål1 att samverka med civilsamhället har kommunen gått samman med Arbetarnas bildningsförbund Södertörn och Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län (härifrån ABF respektive SV), två lokalt välförankrade studieförbund, för…

Read more

Nya forskningsrapporter från Riksidrottsförbundet med fokus på integration inom idrottsrörelsen.

Ny forskningsrapport Nina Edström, Mångkulturellt centrum har i en kvalitativ studie följt arbetet i tre olika stadsdelar i Stockholmsidrottens Projekt Storstad. Att skapa delaktighet genom närvaro på fritidsgårdar, stranden, centrum, öppna förskolan, mm har varit del av framgångsreceptet. Projektledare med lokal förankring har jobbat uppsökande, stärkt nätverken och byggt lokal ledarkompetens. I arbetet blandades idrotts-…

Read more

Följ Projekt Storstad – om lokal metodutveckling och idrott i fem stadsdelar i Stockholms län

Idrottsrörelsen befinner sig i en häftig och omvälvande förändringsresa. Vi vill i grunden förändra vår rörelse så att fler väljer att idrotta i förening hela livet. Det betyder att vi ska nå fler, behålla barnen längre upp i åldrarna och öppna upp för annan form av idrott och föreningsliv som engagerar fler. Idrottsrörelsen har under…

Read more

Kartläggning av återkommande undersökningar av rasism i Sverige

Detta är en kartläggning av återkommande undersökningar av rasistiska attityder och erfarenheter av rasism i Sverige. Kartläggningen har genomförts av forskarenheten på Mångkulturellt centrum (MKC) på uppdrag av Forum för levande historia (FLH), under hösten 2017. MKC kontaktades av FLH under augusti 2017 med en offertförfrågan angående uppdraget att genomföra denna kartläggning. I uppdraget ingick…

Read more

Skarpnäckslägret. Arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck.

Hösten 2015 och våren 2016 genomfördes en arkeologisk undersökning av en tidigare svensk-romsk lägerplats i Skarpnäck i södra Stockholm. Det så kallade Skarpnäckslägret iordningställdes 1959 av Stockholms stad för svenska romer i Stockholm som ännu saknade fast bostad. Lägret var i bruk till omkring årskiftet 1963-64.Syftet med den arkeologiska undersökningen var att fördjupa kunskapen om…

Read more