Rapporter | fram till 2017

MKC:s forskningsrapporter och forskningsresultat ges ut som skrifter på eget förlag eller av våra uppdragsgivare och publiceras på vår här på hemsida. Flera av våra rapporter som ”Afrofobi rapporten” och ”Majoritetssvenskar i Storsstockholm” uppmärksammades i debatter under 2014. Här hittar du också andras publikationer där våra forskare medverkar.

Sök bland våra rapporter

Provisoriska utopier – utvärdering av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka

Mångkulturellt centrum gör på uppdrag av kommunledningsförvaltningen i Botkyrka en första extern utvärdering av arbetet med att implementera Strategi för ett interkulturellt Botkyrka som antogs av fullmäktige 2010. Tanken var från början att arbetet skulle utvärderas externt en gång per mandatperiod, men så skedde av olika skäl inte. Däremot gjordes en intern uppföljning 2014 vars…

Read more
Del av omslaget till "Afrofobi - En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige"

Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i Sverige

Samma land men olika villkor! 2014 överlämnade Mångkulturellt centrum (MKC) den kartläggning och kunskapsöversikt som gjorts om afrofobi och afrosvenskarnas situation, till Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsminister Erik Ullenhag. Kunskapsöversikten visar bl.a. att det offentliga rummet är en hotfull plats för många svenskar med afrikansk bakgrund. Uppdraget som tilldelades MKC av Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsministern har resulterat i…

Read more
Del av bokomslag till "Europe´s White Working Class Communities

Majoritetssvenskar i Storstockholm

Den sociala sammanhållningen i Sverige är i riskzonen på grund av stigande ojämlikhet och en oro för en växande mångfald. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Majoritetssvenskar i Storstockholm” som skrivits av Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius på uppdrag av Open Society Foundations inom projektet ”Hemma i Europa”. Rapporten bygger på fokusgruppsamtal med majoritetssvenskar i södra Botkyrka, på intervjuer…

Read more

Gott och blandat

2001 – Syftet med denna studie, ett uppdrag från Botkyrka kommun, var att undersöka och upptäcka mekanismer som leder till exkludering av människor med utländsk bakgrund från anställning i Botkyrka kommun, samt att ge förslag på hur mångfaldsarbete kan bedrivas på olika nivåer i organisationen. Studien visar att den etniska sammansättningen hos Botkyrkas befolkning inte återspeglas…

Read more

En bra svenska

Den här antologin utgör en delrapport från forskningen inom ”Språk och miljö-projektet vid Mångkulturellt centrum och Utbildningsförvaltningen Botkyrka. Projektet har pågått sedan 1991. För några år sedan började känslan sprida sig hos skolansvariga i Botkyrka, att barn till invandrade föräldrar inte hade en tillräckligt positiv språkutveckling för att kunna fullfölja en framgångsrik skolgång. Tanken väcktes att språkproblematik var något mer…

Read more