Spela Reality Check – Sveriges första app mot rasism!

Spelet är utformat för åldrarna 13 – 19 år och utmanar både fördomar och normer. Med bas i ungas egna berättelser om rasism har vi skapat ett spel som porträtterar vardagsrasismen många unga idag utsätts för. Ladda ner i App Store & Google Play.

Appen består av ett upplevelsebaserat spel och är utvecklat för att utmana fördomar och normer. Spelet går ut på att du som användare får följa en karaktär under fem dagar och få vara med om dennes upplevelser, upplevelser som är baserade på de intervjuer som utförts i projektet.

Hur är det att leva som en ung muslim, afrosvensk, rom, asiat, same eller jude idag i Sverige? Vad möts en av för fördomar och rasism? I det interaktiva spelet Reality Check kan du i rollen som en av dessa minoriteter själv uppleva vardagen för en person som själv blir utsatt för fördomar, rasism och diskriminering. Hur skulle du agera om du blev utsatt? Och hur kan du med hjälp av civilkurage och ökad kunskap förebygga att andra utsätts?

 

Ladda ner Lärarhandledning

Introduktionsfilm: Lärare

Introduktionsfilm: Elever

Donia – karaktär i Reality Check

En av våra huvudkaraktärer i Reality Check – Sveriges första app mot rasism är Donia är 17 år. Hon spelar fotboll och har huvudrollen i skolpjäsen. Få en glimt in i Donias värld genom att spela henne i appen Reality Check.

 Jiang-Li – karaktär i Reality Check

Lanseringdatum 4 mars 2019

Fördomar, stereotyper, sexism och nidbilder – detta är några exempel på former av rasism unga östasiater vittnat om i framtagadet av Reality Checks nya karaktär Jiang-Li.

I rollen som Jiang-Li får du själv möta och bemöta den rasism och de fördomar karaktären utsätts för. Hur skulle du reagera?

I videon berättar tre unga östasiater om sina erfarenheter av rasism – tack Leon Floyd, Wenjie Yi Egerbladh och Julia Dang för att ni delade med er!

Reality Check – Sveriges första app mot rasism är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna-Lindh.stiftelsens svenska nätverk, med stöd av Arvsfonden och MUCF

Reality Check Jason
VANDRINGSUTSTÄLLNINGEN REALITY CHECK

Ungdomar runt om i Sverige har intervjuats och själva fått berätta om sina egna upplevelser av utsatthet och rasism. Nu har berättelserna som ligger till grund för appen Reality Check även blivit en mobil utställning. I utställningen diskuteras frågorna om vad vardagsrasism är och hur en kan använda sitt civilkurage. Fokus ligger på att lyfta ungdomars verklighet, röster och vittnesmål. Utställningen visades på MKC under oktober och november 2019 och är nu på landsomfattande turné.

Läs mer om utställningen

Pojke på väg med ansiktet bortvänt, foto
Hur kan en skolvecka för Ibba, Appen Reality Checks samiska spelkaraktär, se ut?

I september 2019 lanserades karaktären Ibba – och ger ungdomar och vuxna möjlighet att lära sig mer om den rasism samer möter.

Hur skulle du reagera om du var romska spelkaraktären Rosa?
Välkommen Levi – karaktär i Reality Check

Antisemitism: det tusenåriga, men samtidigt föränderliga hatet mot judar. ”Man uppmärksammar ofta den antisemitism som utspelade sig på 30- och 40-talet, men väldigt sällan det som faktiskt händer idag och hur antisemitismen har ändrat sig” säger Josefin Knudsen, en av de ungdomar vi intervjuat.

Arbetet med Levi och antisemitismen i Sverige är bland det svåraste vi gjort, men vi är väldigt nöjda med resultatet. Karaktären Levi lanserades i april 2019.