BEGRIPLIGA BEGREPP

Vad är mångfald och kultur? Vem blir rasifierad? Vad innebär intersektionalitet och normkritik?

Få en översikt över många begrepp eller gå på djupet med färre med hjälp av vår begreppsorientering. Vilka begrepp behöver ni begripa? Utifrån MKCs forskning och praktik undersöker vi tillsammans begrepp som är relevanta för er.

Kultur, etnicitet, vardagsrasism, diskrimineringsstruktur, språkaktivism, performativitet, vithetsnormen, segregation, interkulturalitet. Vi introducerar, problematiserar och erbjuder kritisk reflektion kring begrepp och hur de har diskuterats och kan användas.

 

Våra utbildningar är grundade i Mångkulturellt centrums forskning. Vill du fördjupa dig mer, läs gärna våra publikationer:

Om ras och vithet i det samtida Sverige, René León-Rosales,Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt & Fataneh Farahani (red.)

Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens SverigeTobias Hübinette i samarbete med Samson Beshir & Victoria Kawesa.

Majoritetssvenskar i Storstockholm, Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

 

För prisuppgift och bokning kontakta utbildning@mkcentrum.se

Kontakta oss på utbildning@mkcentrum.se eller 08-12025933 eller fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vårt utbildningsteam.

Kontakta mig!