GENUS

Vilka frågor är aktuella att diskutera när det gäller genus och jämställdhet i dagens Sverige?  Hur samspelar genus med etnicitet och rasism i vårt samhälle? Hur kan vi utmana normer kopplat till kön och diskriminering i vår vardag på våra arbetsplatser?

I detta utbildningstema går vi igenom utvald genusteori och begrepp på ett lättillgängligt och förståeligt sätt. Vi fördjupar oss i hur normer och föreställningar kring genus samverkar med rasistiska tankemönster och praktiker samt vilka uttryck detta kan ta sig utifrån diskrimineringsgrunder såsom ålder och funktionalitet. Utifrån intersektionella perspektiv får ni möjlighet att reflektera över vilka frågor kring kön, etnicitet, ålder etcera är aktuella att diskutera i er organisation och verksamheter. Utbildningen erbjuder ett lärandetillfälle som stärker er i arbetet för en mer inkluderande arbetsplats.

Våra utbildningar grundar sig i Mångkulturellt centrums forskning.

 

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

 

För prisuppgift och bokning kontakta utbildning@mkcentrum.se

Kontakta oss på utbildning@mkcentrum.se eller 08-12025933 eller fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vårt utbildningsteam.

Kontakta mig!