MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Vad innebär mångfald och hur förhåller sig mångfald till en inkluderande verksamhet? Vilken kunskap och vilka begrepp är användbara och relevanta för att bereda plats för mångfald i den egna organisationen?

I detta utbildningstema pratar vi om mångfald och inkludering utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Vi fördjupar oss i begrepp och aktuella diskussioner kring rasism(er) och etnicitet som diskrimineringsstruktur.  En gemensam referensram och utvidgad kunskap inom dessa områden stärker er i att kunna verka för mångfald och inkludering i verksamheten utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Våra utbildningar grundar sig i Mångkulturellt centrums forskning. Vill du fördjupa dig mer, läs gärna våra publikationer:

Osmos – inkluderingsprocesser i kulturlivet, Nina Edström och Charlotte Hyltén-Cavallius

Har du sett på mångkulturkonsulenten! – Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter för mångkultur, Nina Edström

Mera mångfald i Botkyrka?, Nina Edström

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

 

För prisuppgift och bokning kontakta utbildning@mkcentrum.se

Kontakta oss på utbildning@mkcentrum.se eller 08-12025933 eller fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vårt utbildningsteam.

Kontakta mig!