NORMER, STRUKTURER OCH LIKABEHANDLING

Vad är normkritik och vad innebär ett normutmanande arbetssätt? Hur hänger normer ihop med privilegier, diskrimineringsstrukturer och ojämlika förhållanden i samhället och på arbetsplatsen? Vad signalerar du genom ditt språk och din kommunikation? Vilka normer råder i vår verksamhet? Och hur kan vi synliggöra och förändra normer på organisationsnivå, verksamhetsnivå och individnivå?

Normkritik i praktiken öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter. Vi erbjuder också verktyg för kartläggning som bidrar till förändringsprocesser. Med avstamp i en gedigen erfarenhet av normkritiska metoder och utbildningar inspirerar vi dig att synliggöra och utmana istället för att reproducera begränsande normer i din verksamhet.

Våra utbildningar grundar sig i Mångkulturellt centrums forskning.

Lås upp: Normutmanande metoder och utbildningar är en del av Mångkulturellt centrums utbildningsverksamhet. Vill du fördjupa dig mer, besök: lasupp.nu

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

 

För prisuppgift och bokning kontakta utbildning@mkcentrum.se

Kontakta oss på utbildning@mkcentrum.se eller 08-12025933 eller fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vårt utbildningsteam.

Kontakta mig!