RASISM(ER) – REALITY CHECK

På vilka sätt skiljer sig olika former av rasism från varandra? Och vad har de olika uttrycken gemensamt? Hur lägger vi märke till olika rasismer i vår vardag?

Denna utbildning erbjuder en djupare förståelse för olika typer av rasism och deras säregenheter. Under utbildningen rör vi oss mellan samtida rasistiska strukturer och undersöker dess historiska rötter. De rasismer som vi belyser är afrofobi, islamofobi, antiromism, antisemitism samt rasism mot asiater.

Utbildningen utgår från nutida situationer återgivna i Mångkulturellt Centrums pedagogiska spelapp Reality Check samt bildbanken Bilders Makt. Med hjälp av spelkaraktärernas upplevelser diskuterar vi föreställningar bakom olika rasistiska uttryck. Utbildningen stärker dig att känna igen, förstå och utmana olika typer av rasistiska stereotyper och uttryck.

Vårt utbildningstema Vardagsrasism och vithetsnormen erbjuder ytterligare fördjupning i frågor som berör rasism i dagens Sverige.

Våra utbildningar grundar sig i Mångkulturellt centrums forskning.

 

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

 

För prisuppgift och bokning kontakta utbildning@mkcentrum.se

Kontakta oss på utbildning@mkcentrum.se eller 08-12025933 eller fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vårt utbildningsteam.

Kontakta mig!