Den segregerade staden

Vad är stadsutveckling och hur utvecklar vi staden tillsammans? Hur kan vi arbeta med social hållbarhet genom lokal områdesutveckling och samtidigt motverka stadens segregation?
Vilka erfarenheter finns av att främja ökad delaktighet och medskapande genom exempelvis medborgardialog, områdesarbete, trygghetsarbete och medborgarbudget?
Med utgångspunkt i lokala, nationella och internationella erfarenheter från Mångkulturellt centrums forskning och praktik fördjupar vi oss i frågor kring urban politik, makt och demokrati.

Våra utbildningar grundar sig i Mångkulturellt centrums forskning. Vill du fördjupa dig mer, läs gärna våra publikationer:

Dialogforum i Botkyrka. En utvärdering, Nina Edström

Det lokala arbetet i Botkyrka – en jämförande studie, Hassan Hosseini

En känsla av delaktighet. En studie av underifrånperspektivet i Storstassatsningen, Nina Edström & Emil Plisch

Rådslag. Hur funkade det?, Maria Aziz

Stadsdelsutveckling – vad är det? : 128 sidor erfarenheter och metoder, Teresa Lindholm

Det våras för medborgardialoger, Nazem Tahvilzadeh

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

För prisuppgift och bokning kontakta utbildning@mkcentrum.se

Kontakta oss på utbildning@mkcentrum.se eller 08-12025933 eller fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vårt utbildningsteam.

Kontakta mig!