Här hittar du våra digitala verktyg som behandlar rasism.

Verktygen lär dig mer om hur vi som individer och institutioner kan motverka och öka vår förståelse för den strukturella rasismen vi alla verkar i och många av oss påverkas av.

Att utbilda sig och lära sig mer är ett sätt att bli medveten om och förändra sina egna och andras rasistiska tankar och handlingar.

Via Kunskapsbanken Bilders Makt  och appen Reality Check lär du dig om Sveriges rasistiska historia, till exempel lyfts i appen Sveriges delaktighet i den transatlantiska slavhandeln och den vardagsrasism många unga utsätts för idag. Du kan även läsa vår rapport Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige.

Kunskapsbanken Bilders Makt – ett bild- och textverktyg om hur rasistiska bildtraditioner och stereotyper upprätthåller rasism. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder. Genom att berätta om bildernas historia, funktion och teman erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper.

Reality Check – Sveriges första app mot rasism! – ett interaktivt spel där du som spelare får följa en ung person med erfarenhet av rasism i hens vardag, och ställs inför situationer där du behöver göra aktiva val. Med bas i ungas egna berättelser om rasism har vi skapat ett spel som porträtterar vardagsrasismen många unga utsätts för idag. Spelet är utformat för åldrarna 13 – 19 år och utmanar både fördomar och normer. Ladda ner i App Store Google Play.

 

#MKCdigitalt #MKCforskning #MKCutbildning