Högskolekursen i normkritik för pedagoger

Utbildningstillfälle med omröstning

Vi uppdaterar denna sida när vi har information om nästa omgång av kursen. Hör av dig till oss på:  utbildning@mkcentrum.se

 

Vill du vara med och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? Eller använda dig av ett normkritiskt arbetssätt i ditt klassrum? Mångkulturellt centrum – MKC och Södertörns högskola har under flera år drivit en oerhört uppskattad högskolekurs i normkritik för redan yrkesverksamma pedagoger och annan personal i skolan. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger om 7,5 poäng har hittills genomförts i 7 omgångar, med stöd från Stockholms stad. 

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och strukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet.

Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv.

Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter från den pedagogiska verksamheten och mötet med barn och elever.

För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med gruppträffar varje termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt. Varje kursdeltagare bjuds också in till ett nätverk online för att vidare kunna utbyta erfarenheter med varandra mellan träffarna.

Kursen riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt förskolan i Stockholms Stad.

Amanda som gick vår högskolekurs i normkritik för något år sedan delade denna fina artikel från Elinstallatören med oss och skrev ”Detta värdegrundsprojekt hade inte funnits utan kursen hos er på MKC.”   

Kursen hålls under åtta heldagar, kl. 9–16 på MKC i Fittja, där frukost, vegetarisk lunchbuffé och fika ingår! Det finns även möjlighet att söka bidrag från Stockholms stads utbildningsförvaltning för vikariekostnader.

Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan.

Tid för litteraturläsning och examinationsuppgift i form av essäskrivande tillkommer.

Kika gärna på Kursplanen samt Lärandemål och litteraturlista. (uppdateringar kan komma att genomföras närmare kursstart).

På kursen undervisar Mångkulturellt centrums utbildare Marit Nygård (gymnasielärare) och Anja Norell (socialantropolog) som har utvecklat den normkritiska metoden Lås upp och under flera år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra yrkesgrupper. De har utformat och undervisat på denna kurs sedan starten 2016. De är också författarna bakom texten De normkritiska pedagogerna i mellanrummen i den nyutgivna antologin Normkritisk pedagogik – Perspektiv, utmaningar och möjligheter (red. Lotta Björkman & Janne Bromseth).

Södertörns högskola representeras av Eva Schwarz och Jonna Lappalainen från Centrum för praktisk kunskap. Eva Schwarz är filosof, docent i den praktiska kunskapens teori och föreståndare på Centrum för praktisk kunskap. Hon har arbetat med lärarutbildningen på universitetet i Graz, Österrike och undervisat och forskat i bildningsteori, kunskapsteori och pedagogisk etik. På Södertörns högskola forskar och undervisar hon om små barns lärande och identitetsutveckling, kunskapsteori, etik, personbegreppet, reflektion och bildning samt på magisterprogrammet i praktisk kunskap. Hon leder också ett forskningsprojekt om bildningens gränser och möjligheter inom förskolepedagogiken. Jonna Lappalainen är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori. Hon har tidigare forskat om bland annat universitetslärarnas praktiska yrkesutövning och hur denna har förändrats i takt med att styrdokumenten fått en allt större roll och blivit alltmer styrande för undervisningens utformning. Hon deltar just nu i forskningsprojektet ”Kollektivets fronesis” som undersöker på vilket sätt praktisk kunskap kan vara kollektiv där filosofiska undersökningar av begreppet ”kollektiv fronesis” kombineras med en studie av hur lärare och poliser i Sverige och Tyskland förhåller sig till kollektivitet i sin yrkesutövning.

Gästföreläsare tillkommer.

Hör av dig till utbildning@mkcentrum.se om du har några frågor om kursen. Vi kommer att uppdatera denna sida med ny information om ytterligare kursomgångar.

”Konkreta övningar att göra med elever och föräldrar.”

”Att få exempel och teorier bakom olika strukturer som riskerar att begränsa olika grupper och individer.”

”Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen.”

”Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!”

”Jag gillar att materialet från kursen kan användas både i min roll som arbetslagsledare och som lärare. Både kollegiet och eleverna är i behov (precis som jag) av att ta del av ett normkritiskt förhållningssätt.”

Citat från utvärderingar 2016 & 2017

Marit och Anja - högskolekursen

Marit Nygård och Anja Norell
Foto: Luca Garuski