MKC:s utbildare

Anja Norell

Anja Norell arbetar med utbildning och forskningsanknytning som en del av MKC:s utbildningsteam.

Anja arbetar med en bred målgrupp och har särskild kompetens och erfarenhet inom utbildning för skolans värld. Hon har tillsammans med kollegor utvecklat Högskolekursen i normkritik för yrkesverksamma pedagoger, 7,5 poäng i samarbete med Södertörns hogskola.
Anja har en fil. mag. i socialantropologi från Mexico City, och verkar idag som forskningsassistent, och ansvarar för forskningsanknytningen för MKC:s utbildningsverksamhet.

Läs mer om Anja Norell

Aygül L. Kabaca

Aygül Kabaca, arbetar med strategiskt och operativt kunskapande och är en del av MKC:s utbildningsteam.

Aygül leder MKC:s Utbildningsverksamhet och ansvarar för den strategiska kunskapsutvecklingen internt och gentemot samarbetspartners och uppdragsgivare. Aygül är en del av MKC:s ledningsgrupp med särskilt ansvar för utbildning, verkstad, studio och övergripande kommunikation för hela verksamheten. Hon har en M.A. i Socialantropologi och Mänskliga rättigheter från Columbia University och driver utbildningsinriktade projekt med externa partners, samt föreläser och utbildar om rasism, mångfald, identitet och inkluderingsprocesser.

Läs mer om Aygül Kabaca

Marit Nygård

Marit Nygård arbetar med metodutveckling och utbildning och är en del av MKC:s utbildningsteam.

marit är också en del av ledningsgruppen på MKC, med övergripande ansvar för den publika verksamheten inklusive utställningar, biblioteket, verkstan och programpunkter. Hon har en lärarexamen (inriktningar Svenska och Geografi) med interkulturell profil från Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat som lärare på Tullinge gymnasium.

Marit föreläser och utbildar inom MKC:s alla utbildningsteman.

Läs mer om Marit Nygård

.

MKCs tre utbildare Anja, Aygül och Marit

Från vänster: Anja Norell, Aygül Kabaca, Marit Nygård. Foto: Luca Garuski

Yafet Lemessa

MKCs senaste tillskott till utbildningsteamet.

Yafet Lemessa - Personalen på MKC