När vi på Mångkulturellt centrum gör utställningar utgår vi ofta från vardagen – från sånt som kan verka som självklarheter. Till Utställningshallen vill vi att besökarna kommer för att möta sig själva lika mycket som varandra.

Att lyfta fram de olika yttre villkor som formar våra liv löper som en röd tråd genom våra utställningar. Våra förutsättningar och perspektiv påverkas av var vi växer upp och hur vi betraktas av andra. I vår mindre utställningshall Länken, samarbetar vi med externa parter, ofta lokala aktörer.

Vi erbjuder både öppna och bokade visningar.

Har du frågor eller förslag kring våra utställningar, vänligen kontakta Nadja Rahman

Trappsteg med inristade texter
Esther Shalev-Gerz installation “Första generationen”

När du går nerför trappan i vår huvudbyggnad hittar du texter inristade i fyra av trappstegen. Där står att läsa:

Vad förlorade du?
Vad fann du?
Vad gav du?
Vad fick du?

Ofta kan du även höra inspelade röster i trapphuset, som berättar sina historier. Och under den mörka årstiden syns rörliga bilddetaljer på ansikten, ögon, hår, näsor och munnar på utsidan av de stora glasrutorna men även inifrån, i huset. På trappavsatsen i huset står en parksoffa. Slå dig gärna ner där en stund och lyssna till berättelserna.

“Första generationen” invigdes på Mångkulturellt centrum den 27 oktober 2004.

Aktuell utställning i Länken: Reality Check

Visas till och med 8 november 2019

Läs mer om utställningen