Utställningar

Stora utställningshallen

09.06.23 – 31.08.24

Gränser i rörelse – 100 år av migration som förändrande Sverige

I sökandet efter arbete, kunskap eller som ett resultat av reslust, kärlek och nyfikenhet samt i flykt undan krig och förföljelse: människor har alltid migrerat till, inom och från Sverige.

Utställningen Gränser i rörelse undersöker drygt 100 år av migration genom att se närmare på politiseringen av immigration under denna period, migrationens inverkan på demokratin samt vilken betydelse migrationen haft för landets samhälleliga och kulturella utveckling. Är migration regel eller undantag? Vad är migrantprekariatet? Vad betyder Bággojohtin? Dessa frågor, och fler, utforskas i utställningen.

Utställningen innehåller konstverk av Meira Ahmemulic, Daniel Aguirre, David Larsson, Martin Bornholm, Ricard Estay, Diana Jabi, Saadia Hussain, Bertil Almlöf, Solveig Pripp, Nabila Abdul Fattah, Reza Hazare, Petter Zennström m. fl.

 

Öppna visningar av vår utställning Gränser i rörelse en lördag i månaden:
2 september 13.00
7 oktober 13.00
4 november 13.00
2 december 13.00

Vår utbildningsverksamhet erbjuder även utställningsworkshops för både högstadie- och gymnasiegrupper samt organisationer och företag. Kontakta utbildning@mkcentrum.se

Länken – vårt mindre galleri

Utställningar i Länken 2023

Skuggor och skenbilder En festande junta som förvandlas till skrämmande varelser, känslor kring mellanförskap, ärvda berättelser, vardag, kropp och relationer. Skuggor och skenbilder är en utställning med unga konstnärer från den chilenska diasporan. Konstnärer: André Cordova Rudstedt/Villiam Törngren Gonzales/Annie Andersson, Lea Silva de Sousa, Maya Olivares Lind, Camila Manuelsdotter Pino och Thea Olivares Widerström. 7 oktober – 18 november

André Cordova Rudstedt, ”Feasting Junta”, 2022 . Stillbild från film.

OFF.Space MKC 3 förslag för offentliga rum i Norra Borkyrka framtagna av sommarjobbande ungdomar. 14 augusti – 15 september

Hur många hem? En interaktiv utställning där du får reflektera kring rörelse och migration. Hur många hem har du haft i ditt liv? 9 juni – 15 september

Vi förbereder oss… Fittjaskolans förberedelseklasser har genom konsten fått uttrycka sig bortom ord och grammatik om frihet, identitet och att hitta hem. 31 mars – 31 maj

DIM/HEM. 5 ukrainska kvinnliga konstnärer undersöker vad som sker med människor som förlorat sina vardagsliv och skapar ett visuellt språk för samtal om återuppbyggnad. 11 nov (2022) – 10 mars (2023)

Vi erbjuder både öppna och bokade visningar.

Har du frågor eller förslag kring våra utställningar, vänligen kontakta utstallning@mkcentrum.se

Digitala utställningar

Kanske har du inte möjlighet att besöka oss och se våra utställningar på plats. Därför har vi skapat sidor med aktuella utställningar som du kan besöka digitalt.

Fler utställningar i våra lokaler

Esther Shalev-Gerz installation ”Första generationen”

När du går nerför trappan i vår huvudbyggnad hittar du texter inristade i fyra av trappstegen. Där står att läsa:

Vad förlorade du?
Vad fann du?
Vad gav du?
Vad fick du?

Ofta kan du även höra inspelade röster i trapphuset, som berättar sina historier. Och under den mörka årstiden syns rörliga bilddetaljer på ansikten, ögon, hår, näsor och munnar på utsidan av de stora glasrutorna men även inifrån, i huset. På trappavsatsen i huset står en parksoffa. Slå dig gärna ner där en stund och lyssna till berättelserna.

”Första generationen” invigdes på Mångkulturellt centrum den 27 oktober 2004.

Trappsteg med inristade texter

Här är jag – utställning i Tavernan

Hur skulle du berätta om dig själv? Utrustade med nål, tråd och mycket självdistans grep sig tio kvinnor an uppgiften. Projektet genomfördes under 2018 lett av konstnären Saadia Hussain. I Tavernan på MKC kan du se det fina resultatet i form av broderade selfies.

Broderiet på bilden nedan: Sarwaat Hameed

Broderat självporträtt. Projekt av Saadia Hussain