Affisch för utställning om antirasistiska blickar

Vissa bilder gör ont att se, medan andra ger styrka och lyckorus. Hur såväl individer som samhällsfenomen återspeglas i bilder spelar roll, och förhållandet mellan visuell representation och rasism har under senare tid diskuterats allt mer.

I den mobila utställningen ”Antirasistiska blickar” får du möta olika typer av bilder.
Med hjälp av kunskapsbanken Bilders Makt lär vi oss om hur rasistiska bildtraditioner och stereotyper upprätthåller rasism. Men det centrala i utställningen är bilder som är avsedda att göra det motsatta, nämligen motverka rasism.

Illustrationer från den antirasistiska kulturtidskriften Mana, publicerade 2010-2020, kan ses i utställningen. Förlaget Galago medverkar också med illustrationer och satir.

Bilderna från Mana har skildrat en rad samhällsfrågor utifrån ett antirasistiskt, postkolonialt och intersektionellt perspektiv. De gestaltar allt från diskriminering inom rättsväsendet till islamofobins uppsving efter 9/11 och kärlekslivets utmaningar i en rasistisk samtid. Utgivningen är unik i ett svenskt sammanhang genom att skildra dessa frågor i ett specifikt antirasistiskt syfte.

Vernissage med samtal och program i Länken
Fredag 13 mars kl 18.00
Vi bjuder på dryck och tilltugg. Detta arrangemang är gratis och alkoholfritt.

 

WORKSHOP: Vill du skapa egna antirasistiska illustrationer?
I samband med utställningen hålls en helg-workshop 18-19 april för ungdomar och unga vuxna
(15 år och uppåt). Under workshopen kan du skapa de bilder du själv vill se och lära dig mer om hur representation och bildberättande kan användas i kampen mot rasism. Efter workshopen finns möjligheten för den som vill att bli publicerad i Mana, både online och i den tryckta tidskriften. Workshopen hålls av Mana, Galago och Mångkulturellt centrum.
GRATIS! Frågor och anmälan: nadja.rahman@mkcentrum.se

 

Utställningen visas i Länken på Mångkulturellt centrum 13 mars – 24 april 2020.
Den reser sedan vidare till: Rörelsernas museum, Malmö Stadsbibliotek och Hela Malmö

 

Illustration: Tiina Tinouschka Nilsson och Sarah Katarina Hirani
Form: Jan Petterson och Sarah Katarina Hirani

Samarbete mellan Mångkulturellt centrum, Mana och Galago.
Med stöd av Malmö stad och Kreativa fonden i Botkyrka kommun.