Gröna rummet, Fittja gård

Utställningsbild till Bilders makt i Länken
Bilders makt – vad ser du?

Bilder kommunicerar och formar vår värld.  Vi är ständigt omgivna av reklamens och dataspelens bilder och vi använder sociala medier för att sprida och för att skapa egna bilder.Utställningen Bilders makt – vad ser du? ställer frågor och ger exempel på hur vi konsumerar bilder och hur de kan påverka oss i  vardagen.

Är du källkritisk när du gillar och/eller sprider bilder?
Är det lättare att sprida en falsk bild än en falsk text?

Bilders Makt är också en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om rasistiska stereotypa bilder. Kunskapsbanken har tillkommit med finansiellt stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och som en kunskapspilot inom Unesco LUCS

OBS! utställningen kan endast besökas i samband med bokade utbildningar eller konferenser. Vänligen kontakta Aygül Kabaca för vidare information.

Bilders makt logga av Johanna Rubin Dranger

Illustration svart/vit bild: Joanna Rubin Dranger