Bland våra hjältar finns inga vita män

Logga till utställning

Idag vet vi att det finns många anonyma historiska personer som förändrat framtiden till det bättre för miljontals människor, men som inte ges utrymme i historieböckerna. Utställningen Bland våra hjältar finns inga vita män ger betraktaren möjlighet att reflektera och kanske även ifrågasätta de eurocentriska och könsnormativa hjältar, kungar och revolutionärer som lyfts fram i västvärldens historiebeskrivning.

Utställningen är gjord av konstnärerna Nabila Abdul Fattah och Lejla Harbas i samarbete med Mångkulturellt centrum.

Passa även på att besöka vår basutställning om demokrati i Utställningshallen En för alla, alla för vem?

Bland våra hjältar finns inga vita män innehåller: målade porträtt (olika tekniker på olika material). Porträtten gestaltar personer som genom historien utfört handlingar och/eller varit en del av förändringar och viktiga milstolpar MEN som inte uppmärksammas på traditionella arenor eller i skolornas historieböcker. Personer som inte är män och är icke-vita. Utställningen består även av rörligt material där korta intervjuer rullar på skärm. Personerna som intervjuas är rasifierade och ges möjlighet att berätta om sina hjältar och förebilder.

Konstnärernas syfte är att lyfta dessa icke vita historiska personerna och ge betraktaren möjlighet att reflektera och kanske även ifrågasätta de eurocentriska och könsnormativa hjältarna, kungarna och revolutionärerna som oftast är västvärldens historiebeskrivning och sanning. De flesta historieböcker berättar om de goda, de rättvisa och de innovativa européerna, trots att man idag vet att till exempel demokrati eller feminism inte är sprunget ur “västvärldens genier”. Idag vet vi att det finns mängder av, för oss, anonyma, historiska personer som ändrat framtiden för miljontals människor även utanför Europa. Men när de inte synliggörs eller ges utrymme i västvärldens historieböcker så blir resultatet att människor som lever i diasporan inte känner till det utbud av historiska förebilder som de kan inspireras av och känna igen sig i. Denna historieskrivning är uteslutande både vad gäller kön och etnicitet.
Konsten blir i detta fall ett verktyg för att synliggöra och lära sig mer om allas vår historia. Syftet med den konstnärliga upplevelsen blir också att möta en mångfald inte bara i vilka som avbildas utan också genom olika tekniker, färgkombinationer och genom konstnärernas olika stilar.

Inför utställningen har en referensgrupp på 8 personer träffats och gått igenom urval, research och presentation.
Konstnär/artist: Nabila Abdul Fattah, Lejla Harbas
Utställningsproducent: Dani Ruz
Pedagog och handledare: Ruhani Islam
Ansvarig för utställningsverksamhet: Ceylan Holago
Ansvarig utgivare: Leif Magnusson, verksamhetschef

8 mars – 22 april 2018 i Länken

MKC och vårt uppdrag:
Utställningen “Bland våra hjältar finns inga vita män” samproduceras av MKC och konstnärerna i linje med grunduppdraget som kunskapsproducerande mötesplats för kultur och vetenskap. MKC verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.