Utställning om K P Arnoldson

På den här sidan kan du ta del av den utställning om K P Arnoldson som även finns att se i Biblioteket på Mångkulturellt centrum.

 

För att se varje bild i sin helhet, gör så här:

1) Klicka på den bild du vill förstora.
2) Bläddra vidare med pilen i högerkanten av bilden.

Läs mer om det pris som årligen delas ut i K P Arnoldsons anda genom MKC.

Utställningen består av textbilder med få inslag av foton. Nedanför de sex bilderna följer texterna i den ordning de presenteras här i utställningen.

Utställningen består av textbilder med få inslag av foton. Här följer texterna i den ordning de presenteras i utställningen.

BILD 1. Tumbabo inspirerade Alfred Nobel – fick Nobels fredspris 1908 som förste svensk!
Varför? Alfred Nobel inspirerades av skiljedomstanken i konfliktlösning. Skiljedom prövades av Stortinget i Norge för att slippa finnas under svensk kungamakt. Klas Pontus Arnolds inspirerade norrmännen att använda denna metod. Därför delas fredspriset ut av Norge och inte Sverige som ogillade metoden som trots allt ledde fram till att unionen mellan Sverige och Norge upplöstes 1906.
Botkyrka kommun har givit Mångkulturellt centrum i uppdrag att hålla Klas Pontus Arnoldsons minne levande för samtid och framtid. Varje år delas ett pris ut i Kommunfullmäktige till någon som bidragit till ökad förståelse mellan människor och bidragit till en ökad social sammanhållning.
BILD 2. Är världsfred möjlig?
Ja, svarade Klas Pontus Arnolds i flera böcker:
”Fredliga samhällen skapar de starkaste och mest livskraftiga människorna”
BILD 3. Stins i Tumba

Klas Pontus Arnolds bodde en kort tid i Tumba i början av 1860-talet. Senare återkom han med familjen 1876-1881 då han arbetade som stins vid järnvägsstationen samtidigt som han skrev böcker på nätterna och var eftertraktad som föredragshållare i olika frågor.

Portförbjuden på bruket
1881 blev han portförbjuden som föreläsare på Tumba bruk som då var den enda samlingssalen i Tumba. Anledningen var att han kritiserade prästernas inflytande över skolan.
Klas Pontus hade lagen på sin sida men sedvänjan att kyrkostämman hade makt över vilka som kunde väljas in i skolrådet satt djupt. Kyrkans inflytande över skolan försvann helt med skolreformer i takt med demokratiseringen av Sverige.
BILD 4. K P Arnoldson – en 1800-tals aktivist!
Vad gjorde han?
  • Han bildade Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Finns än idag som Svenska Freds.
  • Skrev motionen i riksdagen att Sverige skulle hålla sig permanent neutral i konflikter. Sverige har sedan dess varit en neutral stat i världssamfundet.
  • Han motionerade i riksdagen om allmän rösträtt 35 år innan det genomfördes så att kvinnor kunde rösta 1921.
  • Han motionerade om att värnpliktiga skulle kunna slippa vapentjänstgöring.
  • Han stred för att svenska skulle kunna gå ur statskyrkan utan att behöva inträda i någon annan religion.
  • Han stred för att svenska statskyrkan inte skulle ha makt över den svenska skolan.
BILD 5. ”Djärv, fri och oppositionell glänsande talare”

Klas Pontus Arnolds (1844-1916). Stins, journalist, redaktör, författare, pacifist, liberal, ateist, unitarist, riksdagsman, norgevän och Nobelpristagare 1908.

Arkivkällor i urval

Mångkulturellt centrums bibliotek, Fittja gård.
www.mkcentrum.se
Riksarkivet (brev till bl a Selma Lagerlöf)
Kungliga biblioteket (flertal böcker och skrifter)

BILD 6.

”Utan fred ges ingen frihet, vare sig individuell eller nationell. Kriget och krigstillstånd är träldom. Fred är harmoni. Och harmoni är det högsta i livet. ” /Citat ur Nobeltalet 1908 ”Fredstankens framtidsutsikter”