En för alla alla för vem?

En för alla, alla för vem? – en arena för diskussion om demokrati
En för alla, alla för vem? logga

Med utställningen En för alla, alla för vem? vill Mångkulturellt centrum delta i diskussionen om demokrati som pågår i samhället, kopplad till firandet av det som kallas 100 år av demokrati i Sverige. Tanken är att synliggöra de dilemman och spänningsförhållanden som finns i det som kallas demokrati. Utställningen är även tänkt att fungera som en arena för diskussion om demokrati. Därför har vi i utställningen byggt in både ett talarpodium och en liten aula.

Ett första spänningsförhållande som utställningen uppmärksammar är det mellan demokrati som form och demokrati som innehåll, det vill säga demokrati som ett sätt att ta kollektiva beslut och demokrati som ett etiskt system grundad på likvärdighet och mänskliga rättigheter.

Ett annat spänningsförhållande som undersöks är det mellan nationalstat och demokrati. När demokratin kopplas till nationalstaten leder det till att de människor som inte anses tillhöra ”nationen” inte får delta i samhället på lika villkor.

Ett tredje spänningsförhållande som utställningen undersöker handlar om demokrati och våld. Demokratier framställs ofta som garanter för inre och yttre fred. Men förhållandet mellan demokrati och våld är komplicerat. Nationalstaters våldsutövning drabbar ofta vissa mer än andra och står inte alltid i samklang med demokratins likvärdighetstanke.

Vi ser idag också hur en ökad globalisering har inneburit att många av de beslut och den utveckling som påverkar människor lokalt sker allt längre ifrån den lokala verkligheten och nationalstaternas beslutande instanser. En fråga utställningen ställer är därför om vi kan tänka oss demokrati bortanför nationalstaten.

Utställningen lyfter fram demokrati som något som måste försvaras och återtas varje dag, och inte som något vi ägnar oss åt vart fjärde år vid parlamentariska val. Demokrati förutsätter därför en levande kritisk diskussion om dess gränser och villkor, samt en ständig social mobilisering bland medborgarna. Demokratin kan ur detta perspektiv ses som resultatet av tidigare generationers organisering för att kräva möjligheten att kunna delta i samhället på lika villkor. Detta kan vi lära oss av att studera den mobilisering som arbetare, kvinnor, nationella minoriteter, hbtq-aktivister, funkisaktivister och så många andra stått för genom åren. Utställningen blickar därför bakåt och framåt i historien och lämnar frågan öppen om vilka grupper som kommer att föra demokratin vidare.

Under utställningsperioden planeras programpunkter, föreläsningar och guidade visningar.

En för alla, alla för vem?
Medverkande konstnärer

Hop Louie, gatukonstnär, Dart, graffitimålare, Baio, illustratör, konstnär, Klister Peter, gatukonstnär, Mikael Nyström, designer, illustratör och graffitimålare, Nachla Libre, poet och konstnär, David José Hildeberg, illustratör, Falcone, gatukonstnär/graffitimålare, Max Gustafson, satiriker, Lejla Harbas, konstnär, Nabila Abdul Fattah, konstnär och aktivist.

Utställningen är utformad av Victor Marx, arkitekt och konstnär som bland annat ritat kulturhuset Cyklopen i Stockholm.

En för alla, alla för vem? invigdes lördag 25 november 2017

Demokrati - skylt
Andras röster om utställningen

Vem har egentligen rätt till Sverige? Vilka räknas till det svenska folket? Föddes demokratin verkligen i det antika Grekland? Det fick Shoo-redaktionen reda på när vi åkte till Mångkulturellt Centrum i Fittja för ett besök, där vi fick en guidad visning av MKCs senaste utställning: “En för alla, alla för vem?”.

Här är Firdos Ibrahim Faras, Andreas Nilsson och Saga Sandkvists tankar om utställningen.

November 2018