Esther Shalev-Gerz ”Första generationen”

Trappsteg med inristade texter

När du går nerför trappan i Mångkulturellt centrums huvudbyggnad så hittar du texter inristade i fyra av trappstegen. Där står att läsa:

Vad förlorade du?
Vad fann du?
Vad gav du?
Vad fick du?

Ofta kan du även höra inspelade röster i trapphuset, som berättar sina historier. Och under den mörka årstiden syns rörliga bilddetaljer på ansikten, ögon, hår, näsor och munnar på utsidan av de stora glasrutorna men även inifrån, i huset. På trappavsatsen i huset står en parksoffa. Slå dig gärna ner där en stund och lyssna till berättelserna.

Första generationen utgår från trettiosex intervjuer med personer som flyttat till förortskommunen Botkyrka. Deltagarna har flyttat dit från andra landsändar, andra delar av Stockholm eller andra länder. Esther Shalev-Gerz ställde fyra frågor till dem på engelska: ”What did you lose? What did you find? Whad did you get? What did you give?”. De svarade på svenska, ett språk som Esther inte talar, och filmades vid två tillfällen; första gången när de svarade på frågorna och andra gången när de lyssnade till sina egna svar.

Deltagare i konstverket: Helena Akaoma, Maria Elena Alvarez, Yüksel Aydin, Eugenia Bandeira, Fehmi Barkarmo, Nessim Beckett, Shahina Begum, Zühre Bilgin, Hans Carlberg, Margareta Carlstedt, Chrisine Chambay, Gonzalo Vega Gonzalez, Ali Gültekin, Ramon Hano, Hassan Hosseini, Sirpa Humalisto, Janette Jakoub, Fayez Jakoub, Miodrag Jankovic, Lillian Jansson, Samira Khattar, Rita Krekula, Julieta Larin, Andrzej Markiewicz, Erik Nunez, Maija Niittymäki, Sikeru Ogbe, Olga Ramos Olivos, Papa Jeng Ousman, Mahmoud Pirouzram, Miriam Quinones de Vega, Hemin Rashid, Patrik Sahlén, Victor Velasquez, Hatice Yaziccioglu.

Esther Shalev-Gerz (född 1948 i Litauen) är internationellt erkänd för sitt utforskande av konstruktion av kunskap, historia, och kulturella identiteter. Hennes verk utvecklas genom en aktiv dialog, överläggning och förhandling med människor. Genom deras medverkan lyfts individuella och kollektiva minnen, åsikter och upplevelser fram, som sedan blir både representerade och uppmärksammade.

Första generationen invigdes på Mångkulturellt centrum den 27 oktober 2004.