Länken

I vår mindre utställningshall Länken, belägen utanför Biblioteket, samarbetar vi med externa parter, ofta lokala aktörer. Här visar vi utställningar under kortare perioder på ett par veckor till ett par månader.

Aktuell utställning:

Kom närmare! – en utställning med dokumentära verk av och med EU-migranter
Datum: 06.05.2022 -30.09.2022

 

Att bygga ett tillfälligt hem som när som helst kan rivas ner av myndigheter, att drömma om att ge sina barn ett tryggare liv eller att längta till sina familjer är några av de teman som gestaltas i denna utställning. Genom bland annat film, fotografi och textil delar migranterna som deltagit i detta projekt med sig av sin vardag, sina drömmar och sin längtan.

Utställningen Kom närmare är ett samarbete mellan föreningen Mantaray Impact och Mångkulturellt centrum.

EU-migranter från Rumänien och Bulgarien lever långa perioder i Sverige i hopp om att hitta uppehälle i vårt land. Många har romsk bakgrund och lever i extrem fattigdom, under osäkra och osanitära förhållanden utan tillgång till boende, rent vatten eller vård.

 

Sedan flera år tillbaka har frågan om tiggeri återkommande avhandlats i media och i samhällsdebatten, men desto mindre diskuteras diskrimineringen och de hot som EU-migranterna möter i sin vardag. Ytterst sällan får de själva komma till tals. Som ett svar på avsaknaden av migranters röster och erfarenheter, startade föreningen Mantaray Impact ett dokumentärt berättarprojekt som har pågått under drygt två år på olika orter i Sverige.

Projektledare: Karin Ekberg och Fina Sundqvist
Utställningsproducent: Ebaluna Guevara Acevedo
Pedagogiskt ansvarig: Fina Sundqvist
Grafisk form: Paula Gustafsson
Bygg och teknik: Ernesto Villanueva
Utställningsassistent: Anton Córdova

 

Utställningen har gjorts med stöd av Postkodsstiftelsen och MKC.