Mångkulturellt centrum - Antirasistiska blickar

Antirasistiska blickar – en utställning om bilders makt och mening.

I den mobila utställningen Antirasistiska blickar får du möta olika typer av bilder.
Med hjälp av kunskapsbanken Bilders Makt lär vi oss om hur rasistiska bildtraditioner och stereotyper upprätthåller rasism. Men det centrala i utställningen är bilder som är avsedda att göra det motsatta, nämligen motverka rasism.

Illustrationer från den antirasistiska kulturtidskriften Mana, publicerade 2010-2020, kan ses i utställningen. Förlaget Galago medverkar också med illustrationer och satir.

Utställningen visas i Länken 13 mars – 30 oktober.