Länken

I vår mindre utställningshall Länken, belägen utanför Biblioteket, samarbetar vi med externa parter, ofta lokala aktörer. Här visar vi utställningar under kortare perioder på ett par veckor till ett par månader.

#ÄgDinBerättelse - foto på en hand som håller i en liten jordglob

Foto: Timur och Rida

Fredsskapande genom fotografering #ÄgDinBerättelse

Vem äger berättelserna om vår samtid? Om Fittja? Om världen?
Kan våra berättelser och drömmar också påverka den verklighet vi skapar?

Projektet ”Fredsskapande genom fotografering” riktar sig till åttondeklassare från Fittjaskolan i Botkyrka som fått i uppdrag att gestalta vad fred kan betyda för dem i deras lokala miljö. Går det att fånga betydelsen av fred med enskilda ord? Hur kan dessa ord illustreras med hjälp av foto?

”Ja”, menade eleverna, och valde ord som ”rättigheter”, ”jämlikhet”, ”frihet”, ”familj” och ”glädje”. De bilder och ord ni ser i utställningen är resultatet av elevernas arbete.

Ungas röster är viktiga! Unga röster spelar en viktig roll! I linje med de Globala målen, youth4peace och FNs resolution 2250, vill därför MKC och Field Photography Collective (FPC) inspirera och rusta ungdomar att äga och skapa sina egna berättelser.

 

Föreningen Field Photography Collective

FPC är ett fotokollektiv med personer som har lång erfarenhet av att jobba med fred och demokrati, och i konfliktländer, där kameran, fotografering och berättande alltid varit viktigt. Medlemmar från FPC har tillsammans med åttondeklassare från Fittjaskolan skapat denna utställning.

Projektet är en del i ett större fredsprojekt på Fittjaskolan, där FPC bjudits in att hålla föreläsningar och workshops om fotografering och storytelling på MKC.

 

Se fotografierna online

Utställningen kommer inom kort att presenteras på Field photography collecttives hemsida under Photo Essays. Läs mer här (på engelska) om vad FPC skriver om projektet.

Flera av fotografierna från utställningen har också publicerats i Klokbok – om lokal Unescosamverkan i Sverige, en inspirationsbok för att utveckla socialt hållbara platser.

 

Utställningen visades på MKC 18 november – 24 juni 2021.

Projektet finansieras av den Kreativa fonden i Botkyrka kommun.