Aktuell utställning i Länken; Våga!

Utställningen Våga! vill synliggöra de mångfaldiga och modiga berättelser och uttryck som möjliggörs genom MKC:s olika verkstäder. – En hyllning till konstens kraft!

Vernissage fredag 15 november kl 18–19

Läs mer här

Vandringsutställningen REALITY CHECK

Hur kan vardagen se ut för en person som blir utsatt för fördomar, rasism och diskriminering? Hur är det att leva som en ung muslim, same, afrosvensk, rom, östasiat eller jude i Sverige idag?

Ungdomar runt om i Sverige har intervjuats och själva fått berätta om sina egna upplevelser av utsatthet och rasism. Nu har berättelserna som ligger till grund för appen Reality Check även blivit en mobil utställning. I utställningen diskuteras frågorna om vad vardagsrasism är och hur en kan använda sitt civilkurage. Fokus ligger på att lyfta ungdomars verklighet, röster och vittnesmål.

Läs mer om utställningen

Utställningen visades på MKC under oktober t o m 8 november 2019 och går sedan på turné:

Uppsala, Fredens hus november – december 2019

Göteborgs stadsbibliotek december –  januari 2020

Sandvikens kulturhus  januari – februari 2020