Fredsskapande genom fotografering #ÄgDinBerättelse

Vem äger berättelserna om vår samtid? Om Fittja? Om världen?
Kan våra berättelser och drömmar också påverka den verklighet vi skapar?

Projektet ”Fredsskapande genom fotografering” riktar sig till åttondeklassare från Fittjaskolan i Botkyrka som fått i uppdrag att gestalta vad fred kan betyda för dem i deras lokala miljö.

Utställningen visades i Länken på Mångkulturellt centrum 18 november – 24 juni

 

FÖRENINGEN FIELD PHOTOGRAPHY COLLECTIVE

FPC är ett fotokollektiv med personer som har lång erfarenhet av att jobba med fred och demokrati, och i konfliktländer, där kameran, fotografering och berättande alltid varit viktigt. Medlemmar från FPC har tillsammans med åttondeklassare från Fittjaskolan skapat denna utställning.

Projektet är en del i ett större fredsprojekt på Fittjaskolan, där FPC bjudits in att hålla föreläsningar och workshops om fotografering och storytelling på MKC.

 

SE FOTOGRAFIERNA ONLINE

Utställningen kommer inom kort att presenteras på Field photography collecttives hemsida under Photo Essays. Läs mer här (på engelska) om vad FPC skriver om projektet.

Flera av fotografierna från utställningen har också publicerats i Klokbok – om lokal Unescosamverkan i Sverige, en inspirationsbok för att utveckla socialt hållbara platser.

 

UTSTÄLLNINGEN VISADES PÅ MKC 18 NOVEMBER – 24 JUNI 2021.

Projektet finansieras av den Kreativa fonden i Botkyrka kommun.