Reality Check illustrerad logga

Välkommen till vandringsutställningen Reality Check

Hur är det att leva som en ung muslim, same, afrosvensk, rom, östasiat eller jude i Sverige idag? Hur kan vardagen se ut för en person som blir utsatt för fördomar, rasism och diskriminering?

Se utställningen som visades i Länken på MKC 16 oktober – 8 november 2019 för att sedan resa till tre andra platser i Sverige; Göteborg, Sandviken och Uppsala. 

 

App/Spel
I det interaktiva spelet Reality Check – Sveriges första app mot rasism, får du en inblick i hur vardagen kan se ut för en person som blir utsatt för fördomar, rasism och diskriminering. Hur är det att leva som en ung muslim, same, afrosvensk, rom, östasiat eller jude i Sverige idag? Vad möts en av för fördomar och rasism?
69% av de ungdomar som spelat appen Reality check tycker att det pratas för lite om rasism i skolan. Det är dags att ändra på det!

Du som är lärare, pedagog, förälder, anhörig vuxen
Vill du lära dina elver/ungdomar mer om rasism och stärka deras civilkurage? Ladda ner appen och spela tillsammans. Allt det som ni upplever bottnar i verkliga händelser. Innehållet bygger på intervjuer med ungdomar som själva blivit utsatta.
Timbuktu är en av personerna som lämnat sin röst och dyker upp som karaktär i appen och många andra personer som exempelvis Julia Dang och Sarah Ameziane finns att se i Filmklippen i utställningen och på Teskedsordens YouTube sida.

Utställning
Ungdomar runt om i Sverige har intervjuats och själva fått berätta om sina egna upplevelser av utsatthet och rasism. Nu har berättelserna som ligger till grund för appen blivit en mobil utställning. I utställningen diskuteras frågorna om vad vardagsrasism är och hur en kan använda sitt civilkurage. Fokus ligger på att lyfta ungdomars verklighet, röster och vittnesmål.

Man lär sig och sätts in direkt hur det faktiskt ser ut i samhället, man blir allmänbildad.”

Lärarhandledning
Det finns en lärarhandledning till appen. Den hittar du här
Handledningen är utformad för lärare, pedagoger och vuxna som arbetar med barn.

Turnéplan

Uppsala, Fredens hus  november – december 2019

Göteborgs stadsbibliotek  december – januari 2020

Sandvikens kulturhus  januari – februari 2020


Ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna-Lindh.stiftelsens svenska nätverk, med stöd av Arvsfonden och MUCF