Aktuellt på Mångkulturellt centrum
Kan rasism mätas

Kan rasism mätas? av Edda Manga

Kan vi mäta ojämlikhet kopplad till etnicitet, hudfärg och religion, utan att kategorisera och dela upp människor utifrån just etnicitet, hudfärg eller religion? Det menar vår forskningsledare Edda Manga och hennes team att de har svaret på.

Läs mer

#ÄGDINBERÄTTELSE – Digital utställning

Vem äger berättelserna om vår samtid? Om Fittja? Om världen?
Kan våra berättelser och drömmar också påverka den verklighet vi skapar? Nu finns utställningen som projektet “Fredsskapande genom fotografering” resulterade i digitalt.

Läs mer

The woke up call

En gratis, digital konferens om jämlikhet och antirasism i musikbranchen. 1 feb 9-12. Musiksupporten bjuder in till konferensen som är en uppföljning av förra årets konferen “Fuck branchen”. Fölrvänta dig  intressanta gäster, tips på konkreta åtgärder och samtal som är nödvändiga för en verklig framåtrörelse och förändring.

Läs mer

Öka din kunskap om rasism

På sidan Öka din kunskap om rasism hittar du våra digitala verktyg som behandlar rasism.
Verktygen lär dig mer om hur vi som individer och institutioner kan motverka och öka vår förståelse för den strukturella rasismen vi alla verkar i och många av oss påverkas av.

SOCIALA MEDIER

Följ oss