Aktuellt på Mångkulturellt centrum
Kan rasism mätas

Kan rasism mätas? av Edda Manga

Kan vi mäta ojämlikhet kopplad till etnicitet, hudfärg och religion, utan att kategorisera och dela upp människor utifrån just etnicitet, hudfärg eller religion? Det menar vår forskningsledare Edda Manga och hennes team att de har svaret på.

Läs mer

Föreläsare Mikael Svensson

Hur klass gör skillnad – Digital föreläsning 18 mars

Digital föreläsning 18 med Mikael Svensson, Lektor vid Södertörns högskola, utifrån avhandlingen Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativt särskiljande praktiker. Efterföljande samtal mellan Mikael och Tal Lewinsky, bibliotekarie på MKC

Läs mer

Beställ Klokboken – betala bara för frakten

Föreningen LUCS där Mångkulturellt centrum är en av medlemmarna, har tillsammans fem års erfarenheter och kunskap kring lokalt arbete för socialt hållbar utveckling. Nu finns dessa erfarenheter i en bok: Klokbok – Om lokal Unescosamverkan i Sverige som går att beställa i vår webbshop.

Läs mer

Öka din kunskap om rasism

På sidan Öka din kunskap om rasism hittar du våra digitala verktyg som behandlar rasism.
Verktygen lär dig mer om hur vi som individer och institutioner kan motverka och öka vår förståelse för den strukturella rasismen vi alla verkar i och många av oss påverkas av.

SOCIALA MEDIER

Följ oss