Öppettider
Tisdag kl 11–16
Onsdag kl 11–16
Torsdag kl 11–16
Fredag kl 11–16
Söndagar i samband med brunch.

Bruncher hösten 2019
29 september
10 november
1 december

I allmänhet är vi obemannade vid lunchtid, så ring först om du tänker besöka oss mellan kl 12–13.
Tel: 08-120 259 18, 08-120 259 08 eller 08-120 259 25

Vill du lära dig svenska? Eller känner du någon som du kan tipsa?

En SFI-lärare finns här för dig som är vuxen nybörjare i svenska och för dig som kan lite mer.

Varje onsdag kl 10–12 från 21 augusti till 18 december
(undantag 2 oktober då det inte är någon SFI)

Plats: Biblioteket på Mångkulturellt centrum.
Målgrupp: Från 18 år
Gratis
Ingen anmälan behövs

Vi tränar på att tala, läsa och skriva svenska.

Lärare: Caroline Olsson

Välkommen!

Om Biblioteket

Mångkulturellt centrums bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på migration, etnicitet, integration, kulturmöten, främlingsfientlighet, rasism och kulturell mångfald. Alla är välkomna att använda biblioteket och låna böcker. Vårt bibliotek har drygt 20 000 titlar – böcker, rapporter, uppsatser. Här finns bland annat landets främsta samling litteratur, rapporter och pressklipp om migration till Sverige under 1900-talet.

Om du har några frågor kring vår samling eller om du vill ha hjälp med att hitta litteratur som har med vår inriktning att göra kan du höra av dig till biblioteket@mkcentrum.se för ett referenssamtal. Vi kan då boka en tid med dig här på biblioteket eller så kan du få hjälp via mail.


För dig som är under 18 år
Om du är under 18 år behöver vi få en underskrift från en förälder eller annan vårdnadshavare. Registrera dig först som låntagare, ta sedan med dig denna blankett ifylld och med målsmans underskrift när du kommer för första gången och vill låna böcker.

Kontakta gärna vår bibliotekarie Tal Lewinsky
mail: tal.lewinsky@mkcentrum.se
tel: 08-120 259 08

Kom ihåg att biblioteket är öppet för alla.

Katalog / Mina sidor

Här kan du söka i bibliotekets katalog och reservera böcker. Du kan även gå in på din egen låntagarpost och se vilka lån du har samt förlänga dina lån.

Låneregler och fjärrlån

Lånetiden är normalt sett 3 veckor och kan förlängas så länge ingen annan reserverar boken. Reserverade böcker ska hämtas ut inom 2 veckor. Vi har inget bokinkast utomhus, men däremot ett i Länken, precis utanför biblioteket. Försvunna eller förstörda böcker betalas av låntagaren. Avgiften är 300 kr per bok + en expeditionsavgift på 25 kr.

Böcker som vi inte har i vårt bibliotek kan vi fjärrlåna från andra bibliotek i Sverige mot en avgift på 10 kronor per bok. Vi fjärrlånar bara till dig som är registrerad som låntagare hos oss. Fjärrlån ska hämtas inom 2 veckor från det att vi meddelat dig att fjärrlånet kommit. Lånetiden på fjärrlån varierar beroende på vilket bibliotek vi lånat från.

Skriv till biblioteket@mkcentrum.se om du har önskemål om ett fjärrlån.

Integrationsverkets rapporter

Biblioteket har samtliga rapporter från Integrationsverket som existerade mellan 1998 och 2007. De finns till utlån i biblioteket. De finns också att ladda ner som pdf-filer från vår hemsida.

Presentation av forskningsprojektet ”Rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med utländsk bakgrund”

Under perioden januari 2017 till mars 2019 bedrev Katrin Lainpelto forskningsprojektet ”Rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med utländsk bakgrund” vid Barnrättscentrum. Projektet ingick i en tvärvetenskaplig satsning på temat barn, migration och integration vid Stockholms universitet. Genom två delstudier, varav den ena genomfördes av Ramil Bisso, undersöktes hur domstolarna bemöter ungdomar med utländsk bakgrund som misstänks…

Read more

Muslimska författare i USA efter terrordådet 11/9 – Hur formade det deras litteraturscen?

Adnan Mahmutović  är författare och föreläsare knuten till Stockholms universitet. Han kommer att  föreläsa om ”Muslim American writing”. Hur uttrycker sig detta? Vilka likheter har författarnas verk? Finns det några olikheter och finns det något som ens kan kallas en ”Muslim American literature scene”? Vi avslutar med en diskussion om det finns något liknande i…

Read more