Öppettider
Tisdag kl 11–16
Onsdag kl 11–16
Torsdag kl 11–16
Fredag kl 11–16
En söndag i månaden i samband med brunch.

Bruncher våren 2019
26 maj

I allmänhet är vi obemannade vid lunchtid, så ring först om du tänker besöka oss mellan kl 12–13.
Tel: 08-120 259 18, 08-120 259 08 eller 08-120 259 25

Om Biblioteket

Mångkulturellt centrums bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på migration, etnicitet, integration, kulturmöten, främlingsfientlighet, rasism och kulturell mångfald. Alla är välkomna att använda biblioteket och låna böcker. Vårt bibliotek har drygt 20 000 titlar – böcker, rapporter, uppsatser. Här finns bland annat landets främsta samling litteratur, rapporter och pressklipp om migration till Sverige under 1900-talet.

Om du har några frågor kring vår samling eller om du vill ha hjälp med att hitta litteratur som har med vår inriktning att göra kan du höra av dig till biblioteket@mkcentrum.se för ett referenssamtal. Vi kan då boka en tid med dig här på biblioteket eller så kan du få hjälp via mail.


För dig som är under 18 år
Om du är under 18 år behöver vi få en underskrift från en förälder eller annan vårdnadshavare. Registrera dig först som låntagare, ta sedan med dig denna blankett ifylld och med målsmans underskrift när du kommer för första gången och vill låna böcker.

Kontakta gärna vår bibliotekarie Tal Lewinsky
mail: tal.lewinsky@mkcentrum.se
tel: 08-120 259 08

pocketböcker

Studiecirkel: Litteratur och vithetskritik

I cirkeln vill vi skapa förståelse för hur fenomenet vithet på olika sätt gestaltas i olika skönlitterära svenska texter genom texternas relation till kolonisering, rasifiering och motstånd. Det innebär att vi läser och diskuterar vithet inom litteraturen i relation till olika maktordningar, som ras, kön, klass, sexualitet och art.

Deltagarna tar del av skönlitterära böcker utifrån ett svenskt sammanhang från 1900 fram till idag. Gruppen träffas 5 gånger där varje cirkeltillfälle är uppdelad i olika delteman såsom arbetarlitteratur, borgerlig litteratur och så vidare. Se litteraturlistan här.

Lördag 2 mars kl 12–17
Onsdag 27 mars kl 17.30–19
Onsdag 10 april kl 17.30-19
Onsdag 8 maj kl 17.30–19
Lördag 25 maj kl 12–17

Cirkelledare är Tal Lewinsky, bibliotekarie vid Mångkulturellt centrum och Therese Svensson, gymnasielärare i svenska och historia samt doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

En studiecirkel i samarbete med ABF Botkyrka-Salem på Mångkulturelltcentrums bibliotek.

Det kostar ingenting att delta i cirkeln, men föranmälan krävs.
Anmäl dig till
tal.lewinsky@mkcentrum.se

 

Illustration: Mikael Nyström

SFI i biblioteket på MKC

Vill du lära dig svenska? Eller känner du någon som du kan tipsa? En SFI-lärare finns här för dig som är vuxen nybörjare i svenska och för dig som kan lite mer. 

Våren 2019:
Varje onsdag kl 10–12 från 6 februari till 29 maj
Undantag: 20 mars, 10 april och 1 maj
(ingen kurs de dagarna).

Plats: Biblioteket
Målgrupp: Unga vuxna 18–25, Vuxna
Gratis
Ingen anmälan behövs

Vi tränar på att tala, läsa och skriva svenska.
Du har också möjlighet att få ett betyg på SFI kurs B, C, D.

Välkommen!

 

Kom ihåg att biblioteket är öppet för alla.

Katalog / Mina sidor

Här kan du söka i bibliotekets katalog och reservera böcker. Du kan även gå in på din egen låntagarpost och se vilka lån du har samt förlänga dina lån.

Låneregler och fjärrlån

Lånetiden är normalt sett 3 veckor och kan förlängas så länge ingen annan reserverar boken. Reserverade böcker ska hämtas ut inom 2 veckor. Vi har inget bokinkast utomhus, men däremot ett i Länken, precis utanför biblioteket. Försvunna eller förstörda böcker betalas av låntagaren. Avgiften är 300 kr per bok + en expeditionsavgift på 25 kr.

Böcker som vi inte har i vårt bibliotek kan vi fjärrlåna från andra bibliotek i Sverige mot en avgift på 10 kronor per bok. Vi fjärrlånar bara till dig som är registrerad som låntagare hos oss. Fjärrlån ska hämtas inom 2 veckor från det att vi meddelat dig att fjärrlånet kommit. Lånetiden på fjärrlån varierar beroende på vilket bibliotek vi lånat från.

Skriv till biblioteket@mkcentrum.se om du har önskemål om ett fjärrlån.

Integrationsverkets rapporter

Biblioteket har samtliga rapporter från Integrationsverket som existerade mellan 1998 och 2007. De finns till utlån i biblioteket. De finns också att ladda ner som pdf-filer från vår hemsida.

Studiecirkel i litteratur och vithetskritik

Studiecirkel på Mångkulturellt centrums bibliotek I cirkeln vill vi skapa förståelse för hur fenomenet vithet på olika sätt gestaltas i olika skönlitterära svenska texter genom texternas relation till kolonisering, rasifiering och motstånd. Det innebär att vi läser och diskuterar vithet inom litteraturen i relation till olika maktordningar, som ras, kön, klass, sexualitet och art. Deltagarna…

Read more