Digitala utställningar

Antirasistiska blickar – en utställning om bilders makt och mening

Vissa bilder gör ont att se, andra ger styrka och lyckorus. Varje dag möts vi av bilder, i tidningen, på tv, på gatan, i bussen och tunnelbanan – och i mobilen. Vi lever i en visuell kultur, där bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva.

Antirasistiska blickar är en fysisk och digital utställning om bilders makt och mening. Den består av tre delar: Bilders Makt, Tidskriften Mana samt Galago.

Den fysiska utställningen visades i Länken på Mångkulturellt centrum under 2020.

Mångkulturellt centrum - Antirasistiska blickar
Fredsskapande genom fotografering – #ÄgDinBerättelse

Vem äger berättelserna om vår samtid? Om Fittja? Om världen?
Kan våra berättelser och drömmar också påverka den verklighet vi skapar?

Nu finns utställningen som projektet “Fredsskapande genom fotografering” resulterade i digitalt som en foto-essä på Field Photography Collectives hemsida.

Åttondeklassare från Fittjaskolan i Botkyrka fick i uppdrag att gestalta vad fred kan betyda för dem i deras lokala miljö. Går det att fånga betydelsen av fred med enskilda ord? Hur kan dessa ord illustreras med hjälp av foto?

Projektet är en del i ett större fredsprojekt på Fittjaskolan, där FPC bjudits in att hålla föreläsningar och workshops om fotografering och storytelling på MKC.

Projektet finansieras av den Kreativa fonden i Botkyrka kommun

Jordklot i en hand
Trans day of visibility 2020

Mångkulturellt centrum har tillsammans med RFSL Stockholm producerat en utställning med fotografier från Transkalendern 2020. Transkalendern är en årlig väggkalender gjord av och för transpersoner och som synliggör och hyllar transpersoner. Detta genom att med varje kalenderblad visa transpersoner ur olika vinklar – som tar plats med sina kroppar, identiteter, uttryck, existenser och community.

Här kan du se en del av fotografierna från utställningen som släpptes digitalt i samband med Trans Day of Visibility (TDOV).

Transkalendern 2020
VEM VAR K P ARNOLDSON?

Se vår digitala utställning som även visas i Biblioteket på MKC och lär dig mer om Botkyrkabon som fick Nobels fredspris.