Publikationer

Våra forskningsresultat ges ut i form av vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer, från monografier och sakkunniggranskade artiklar till bokkapitel och essäer i kulturtidskrifter. Vi ger ut rapporter och monografier i eget förlag och alla resultat från offentligt finansierad forskning är öppet tillgängliga via vår hemsida.

SIDAN OCH MENYERNA FÖR PUBLIKATIONER ÄR UNDER UPPDATERING. HÖR AV ER TILL info@mkcentrum.se OM NI SÖKER NÅGON PUBLIKATION SOM BORDE FINNAS TILLGÄNGLIG HÄR.

Sök publikationer

Aktuell forskning