Vems rättigheter? Vilken demokrati? – kostnadsfri digital konferens

Demokratin i världen är i gungning och på många håll ifrågasätts demokratiska värderingar i allt högre grad. Vilka utmaningar finns, och varför? Vilka är delaktiga i demokratin och vad kan göras för att stärka den? Den 10 december håller Ordfront i samarbete med Mångkulturellt centrum en högaktuell digital konferens på temat. Under en spännande uppsättning digitala panelsamtal hör vi…

Detaljer

Fredsskapande genom fotografering #ÄgDinBerättelse

Fredsskapande genom fotografering #ÄgDinBerättelse Ny utställning i Länken öppnar 18 november Vem äger berättelserna om vår samtid? Om Fittja? Om världen? Kan våra berättelser och drömmar också påverka den verklighet vi skapar? Projektet “Fredsskapande genom fotografering” riktar sig till åttondeklassare från Fittjaskolan i Botkyrka som fått i uppdrag att gestalta vad fred kan betyda för…

Detaljer

Insamling av berättelser om folkmord och brott mot mänskligheten

Nu samlar vi in berättelser om folkmord och brott mot mänskligheten Under 2020 påbörjar Mångkulturellt centrum (MKC)  genom projektet “Att minnas migrationen” en insamling av berättelser från Botkyrkas invånare. Vi vill samla in berättelser om folkmord och andra brott mot mänskligheten från 1900-talets början till vår nutid. Du kan skriva ner din berättelse och skicka…

Detaljer

FreeZone i Haninge. En utvärdering

Under våren 2020 har MKC haft förtroendet att utvärdera FreeZone – en ungkulturverksamhet i Haninge. Här har kommunen tillsammans med ABF Södertörn och Studieförbundet Vuxenskolan gått ihop och bildat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Partnerskapet erbjuder möjlighet till alla unga i åldrarna 15 – 25 att själva bli kulturproducenter inom flera konstformer. Att delta är…

Detaljer

Ny bok på gång: demokrati ifrån rörlighetens perspektiv

Den 15 september är Internationella dagen för demokrati, en FN-dag. Dagen utlystes av generalförsamlingen 2007 till minne av att den allmänna förklaringen om demokrati antogs av den Interparlamentariska unionen år 1997. Edda Manga och Fanny Wendt Höjer jobbar just nu med en bok om demokrati, migration och global jämlikhet. Mångkulturellt centrum ger ut boken i…

Detaljer

Information från MKC under coronapandemin

Information från MKC under coronapandemin Senast uppdaterad: 2020-11-19 Med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens senaste skärpta rekommendationer och allmänna råd. Med anledning av regeringens nya skärpta allmänna råd (2020-11-16) för att förhindra smittspridningen av coronaviruset, håller Mångkulturellt centrums fysiska mötesplats, MKC på Fittja gård, tillfälligt stängt från och med måndag 23 november 2020, och tillsvidare. Vi…

Detaljer

Ett samarbete med Fittjas jord

Ett samarbete med Fittjas jord Konstnärerna Juanma González och Ivana Kralikova bjuder in till Ett samarbete med Fittjas jord – en workshop där vi använder lokal lera från närområdet som vi sen bearbetar och skapar en kollektiv skulptur med. Workshopen sker under två helger, 5-6 och 19-20 september, och avslutas med vegansk grill. Vem ska anmäla sig? Du som är intresserad av…

Detaljer