Vår utgivning

Mångkulturellt centrum ger ut böcker. I första hand är det projekt och studier genomförda vid centret som ingår i utgivningen. Det handlar om till exempel dokumentations-, utvärderings-, utställnings- och forskningsprojekt. Våra publikationer används ofta inom utbildning, fortbildning och folkbildning.

Förlagets mest kända produkt är den årligen återkommande Mångkulturella almanackan, som på ett tillgängligt sätt ger information och inspiration kring olika traditioner och firanden.

Mångkulturellt centrums böcker kan du köpa i vår butik.

Klicka på bilderna för att komma vidare till webbshoppen
Ny bok från Mångkullturellt centrum av Angelica Harms - Lesbos ett slags limbo.
Lesbos – Ett slags limbo

Det är just nu mer än 10 000 flyktingar som är mer eller mindre strandsatta på den grekiska ön. Flyktingarna lever i ett slags osäkert limbo, en väntan mellan två världar. Fotografen Angelica Harms har varit på Lesbos flera gånger under 2015–2018 för att dokumentera situationen och göra en insats som volontär i olika NGO:s.

Nu utkommer boken “Lesbos – ett slags limbo” på Mångkulturellt centrums förlag. I boken undersöker Angelica situationen utifrån skärningspunkten mellan estetik, fotografi och antropologi.

Boken är tvåspråkig, svenska och engelska.

Omslag Mångkulturella almanackan 2019
Mångkulturella almanackan 2019

2019 är av FN utsett till det Internationella året för ursprungsfolkens språk. Vi uppmärksammar samiska särskilt. Också de övriga fyra nationella minoritetsspråken i Sverige får stort utrymme. Landet vi bor i har alltid haft många språk. Människor har ofta kunnat flera.
Årets almanacka ges ut i samarbete med Ålands landskapsregering. Den används i samtliga förskolor och grundskolor på Åland.

Läs mer här.

Bokomslag Hitta hem
Hitta hem

I en liten skrift på arabiska och svenska delar Razak Aboud med sig av goda råd till nyanlända.

”Mitt syfte med den här boken är att ge lite grundläggande information om svensk kultur. Tanken är att hjälpa dig som nyss kommit till Sverige att övervinna den så kallade kulturchocken.”

Razak Aboud, 2016

Bokomslag Lika rätt! Ställ krav på kommunen
Lika rätt

Åtgärder mot diskriminering bör fokusera på att förhindra ett beteende (diskriminering) snarare än att som idag mest handla om attitydpåverkan, menar Paul Lappalainen, jurist, utredare och före detta lokalpolitiker, i boken. Lagar och bestämmelser bör helt enkelt göra det dyrt att diskriminera. Och vad gäller människors attityder: ett av de bästa sätten att påverka dessa på djupet är att påverka beteenden.

Skriften har två målgrupper. Framför allt vänder den sig till civilsamhället med information, motivation och handlingsförslag. Den riktar sig även till myndigheter och makthavare för att visa på betydelsen av att dessa engagerar sig i ett aktivt antidiskrimineringsarbete.

bild_siete
Siete vidas. Historias de chilenos en Suecia

Fyrtio år efter militärkuppen i Chile skrev sju chilenare i Sverige sin historia. Efterverkningarna av en diktatur drabbar samhället som helhet och färgar varje individs liv och erfarenheter. Genom boken lämnar författarna ett arv till kommande generationer om en rik och varierad historia från livet före och efter emigration eller exilen. Boken ingår i Att minnas migrationen, MKC:s samarbete med Nordiska museet. Red. Luis Salas. 2013.

Läs mer här.

Om ras och vithet i det samtida Sverige

Det finns rasistiska strukturer i dagens Sverige. Men flertalet av oss blundar gärna för både vithetens privilegier och den diskriminering som icke-vita svenskar utsätts för. Vår fysiska kropp påverkar hur vi blir bemötta, betraktade och behandlade. För att förstå de samhällsproblem som handlar om vardagsrasism, segregation och diskriminering måste vi börja tala om ras. En bok som med inspiration i kritisk ras- och vithetsforskning skärskådar den svenska vardagen. Red. Hübinette et al. 2012.

Bokomslag till "Adoption med förhinder"
Adoption med förhinder

I denna bok berättar adopterade och adoptivföräldrar om systematisk diskriminering i vardagen. Många har utvecklat en hög grad av medvetenhet om svenskhetens gränser. Ändå kan de vittna om hur svårt det är att bjuda motstånd mot vardagsrasismen. I Sverige råder en konsensusmentalitet: att undvika konfliktsituationer i vardagen blir ofta viktigare än att markera avstånd mot rasistiska handlingar och ord. Av Tobias Hübinette och Carina Tigervall 2008.