Till dig inom offentlig sektor

Förändring kräver förståelse – boka en utbildning med oss!

Genom åren har vi på Mångkulturellt centrum arbetat med kommun, stad och region i egenskap av utbildare och processledare i frågor om interkulturalitet, segregation, diskriminering, rasism, kulturell mångfald och svenskhet.

Vi skapar förutsättningar för ett systematiskt och kunskapsbaserat arbete som främjar lika rättigheter och möjligheter. Vi stärker medarbetare och chefer i att uppmärksamma och agera mot diskriminering. Genom teoretisk input och gemensam reflektion tar vi avstamp i normkritiska perspektiv, erfarenhetsbaserade metoder och aktuell forskning.

Att verka för en inkluderande miljö där invånare, medarbetare och samarbetspartners upplever trygghet i mötet med det offentliga är avgörande för ett samhälle för alla. Vi stöttar er verksamhet i att förändra diskriminerande mönster för att nå ett mer inkluderande och jämlikt samhälle. Genom våra uppskattade föreläsningar och kreativa workshops tar vi avstamp i er yrkeskunskap och era upplevda dilemman skapar vi utrymme för nyanserade och handlingsinriktade samtal och processer.

Vi genomför utbildningsinsatser i alla våra teman hos oss på MKC, hos er, eller i digital form. Vi erbjuder ett flertal utbildningspaket kontakta oss för mer information om olika alternativ för föreläsningar och interaktiva utbildningar.

För prisuppgift och bokning, kontakta utbildning@mkcentrum.se