Stipendium & pris

Mångkulturellt centrum vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom att dela ut stipendium och pris så som K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resestipendium. 

 

 

K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet & rasism

K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av Mångkulturellt centrum på uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

K P Arnoldsonpriset delas ut till en person, organisation eller grupp verksam i Botkyrka som bidrar till skapandet av ett samhälle där människor inte förtrycks eller utsätts för diskriminerande handlingar. Nominera någon du tycker är en värdig pristagare, en individ, organisation eller grupp verksam i Botkyrka. Maila till till info@mkcentrum.se senast 16 april.

K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var också journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobelpristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldelades han Nobels fredspris.

Läs mer om K P Arnoldson 

Anima IF tilldelades K P Arnoldsonpriset 2022.  Priset överräcktes vid ett av Botkyrka kommunfullmäktiges sammanträden av MKCs verksamhetschef Monica Pourshahidi. 

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium delas årligen ut till någon som arbetar med eller utforskar frågor med anknytning till kultur och kulturell mångfald. Stipendiet, som delades ut första gången år 2002, är öppet för såväl organisationer som enskilda: yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare.

Stipendiet är på 10 000 kr och det är avsett för förkovran; till exempel resor, kurser, seminarier eller inköp av litteratur. Det går att söka stipendiet för redan genomfört arbete eller studier samt för pågående projekt eller aktiviteter. Det finns ingen speciell ansökningsblankett.
Maila ansökan, med motivering, till info@mkcentrum.se senast 30 april.

Ange gärna i ansökan:
Titel på projektet/arbetet
Ämne/innehåll
Hur projektet ska genomföras
Hur stipendiet ska användas

 

Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd med Mångkulturellt centrums verksamhetschef under april-maj. Stipendiaten meddelas personligen och vem som blir årets stipendiat offentliggörs också på vår hemsida och socialamedie-kanaler. Stipendiaten inbjuds att medverka med en programpunkt under verksamhetsåret. Dessutom vill vi ha en kort aktivitetsrapport (1-2 A4) om hur medlen använts.