Stipendium & pris

Mångkulturellt centrum vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom att dela ut stipendium och pris så som K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resestipendium. Sista nominerings- respektive ansökningsdag är 31 mars årligen, maila till info@mkcentrum.se.

Förlängd nomineringsperiod 2022 för KPA-priset, sista dag 11 maj.

 

 

K P Arnoldsonpriset mot främlings- fientlighet & rasism

K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av Mångkulturellt centrum på uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

K P Arnoldsonpriset delas ut till en person, organisation eller grupp verksam i Botkyrka som bidrar till skapandet av ett samhälle där människor inte förtrycks eller utsätts för diskriminerande handlingar. Nominera någon du tycker är en värdig pristagare, en individ, organisation eller grupp verksam i Botkyrka. Maila till till info@mkcentrum.se senast 31 mars. Förlängd nomineringsperiod 2022, sista dag 11 maj.

K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var också journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobelpristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldelades han Nobels fredspris.

Läs mer om K P Arnoldson 

K P Arnoldsonpriset för 2020 överräcktes den 28 maj vid Botkyrka kommunfullmäktiges sammanträde till läraren vid Skyttbrinks gymnasium, Marie Sterling av MKC:s verksamhetschef Leif Magnusson

Motivering 2020 års pristagare:

”För det starka engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati i hennes undervisning i svenska, historia och religion. Marie har redan tilldelats flera priser och stipendier för sitt arbete i och utanför skolan, och skapar utifrån dessa erfarenheter lektioner som lockar fram ett intresse hos eleverna att fördjupa sig i hur rasism, antisemitism och diskriminering görs i vår tid. Man skulle kunna säga att hon bjuder in omvärlden i klassrummet och tar ut klassrummet i omvärlden.”

– Jag är tacksam och hedrad över att få priset för mitt engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati, säger Marie Sterling. Som lärare har det varit en ledstjärna i min undervisning att jobba med just dessa frågor. Eleverna får ett samhällsengagemang som skapar en positiv inverkan på samtid och framtid. Jag älskar mitt jobb!

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium delas årligen ut till någon som arbetar med eller utforskar frågor med anknytning till kultur och kulturell mångfald. Stipendiet, som delades ut första gången år 2002, är öppet för såväl organisationer som enskilda: yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare.

Stipendiet är på 10 000 kr och det är avsett för förkovran; till exempel resor, kurser, seminarier eller inköp av litteratur. Det går att söka stipendiet för redan genomfört arbete eller studier samt för pågående projekt eller aktiviteter. Det finns ingen speciell ansökningsblankett.
Maila ansökan, med motivering, till info@mkcentrum.se senast 31 mars. Förlängd ansökningsperiod 2022, sista dag 15 april.

Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd med Mångkulturellt centrums verksamhetschef under april-maj. Resultatet meddelas alla sökande personligen och offentliggörs också på vår hemsida. Stipendiaten inbjuds att medverka med en programpunkt under verksamhetsåret. Dessutom vill vi ha en kort aktivitetsrapport (1-2 A4) om hur medlen använts.

Porträtt av Simon Revilla

Simon Revilla får 2020 års Annick Sjögren stipendium

Simons Revillas projekt om en dokumentär med titeln N.N – A Stolen Childhood är utmärkt.

Ämnet är angeläget, till och med skakande. Med Simons ord, är det en personlig resa där frågor om identitet, rättvisa och sanning ställs på sin spets. 
I vuxen ålder bestämmer sig Natalie för att undersöka sina misstankar om sitt ursprung, en biologisk mamma som antingen övergivit henne eller som politisk aktivist blev bestulen av sitt spädbarn och mördad. Mer generellt är dokumentären en djupdykning i Argentinas process att förlika sig med sin våldsamma historia.
Syfte, arbetssätt, materialinsamling, redigering och publicering är väl planerat. Det finns en realistisk budget. Simon Revilla beviljas 2020 års stipendium på 10.000 kr.