Mångkulturellt centrum vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom att dela ut K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resestipendium. Sista nominerings- respektive ansökningsdag är 31 mars årligen, maila till tina.karneus@mkcentrum.se.

K P Arnoldsonpriset mot främlings- fientlighet & rasism

K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av Mångkulturellt centrum på uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun.

K P Arnoldsonpriset delas ut till en person, organisation eller grupp verksam i Botkyrka som bidrar till skapandet av ett samhälle där människor inte förtrycks eller utsätts för diskriminerande handlingar. Nominera någon du tycker är en värdig pristagare, en individ, organisation eller grupp verksam i Botkyrka. Maila till till tina.karneus@mkcentrum.se senast 31 mars.

K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var också journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobelpristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldelades han Nobels fredspris.

Läs mer om K P Arnoldson 

Victoria Escobar och Chrishan Fernando tar hem K P Arnoldsonpriset 2019 Fotograf Victoria Escobar: Dilshan Fernando

Motivering 2019 års pristagare:

Victoria Escobar och Chrishan Fernando mottar priset för sina gemensamma framtidsbyggande insatser för Botkyrkaborna, inte minst för barn och unga i norra Botkyrka. De är två lokala ledare som utvecklat verksamheter både i Norsborg, Alby och i Fittja.

De har bland annat genom att starta den ”moderna idrottsföreningen” SPEAR IF introducerat idrottande till en låg kostnad som tillgängliggör olika idrotter för alla, utan krav på tävlan. Verksamheten vänder sig till Botkyrkabor som annars inte skulle ha kunnat delta i idrott.

Victoria och Chrishan arbetar med lokala inspiratörer, får igång ledarutbildningar och utgår från sina egna erfarenheter. De är drivna ledare och vill själva ge tillbaka till sina områden – för att Botkyrkaborna ska se och uppleva fler olika fritidsalternativ lokalt där de bor. De vägleder unga människor att hitta sina egna resurser och skapar därmed också framtidstro.

Chrishan Fernando är idag i huvudsak verksam inom Stockholmsidrotten och Victoria EscobarChangers Hub i Alby. De fortsätter att utveckla nya områden och verksamheter samtidigt som de behåller sina hjärtan i Botkyrka. De båda har gjort sig väl förtjänta av K P Arnoldsonpriset.”

Prisutdelningen äger rum i Hallunda Folkets Hus torsdag 25 april 2019 kl 17.30 i Bragesalen Hallunda Folkets hus i samband med Botkyrka kommunfullmäktiges sammanträde.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium delas årligen ut till någon som arbetar med eller utforskar frågor med anknytning till kultur och kulturell mångfald. Stipendiet, som delades ut första gången år 2002, är öppet för såväl organisationer som enskilda: yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare.

Stipendiet är på 10 000 kr och det är avsett för förkovran; till exempel resor, kurser, seminarier eller inköp av litteratur. Det går att söka stipendiet för redan genomfört arbete eller studier samt för pågående projekt eller aktiviteter. Det finns ingen speciell ansökningsblankett.
Maila ansökan, med motivering, till tina.karneus@mkcentrum.se senast 31 mars.

Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd med Mångkulturellt centrums verksamhetschef under april-maj. Resultatet meddelas alla sökande personligen och offentliggörs också på vår hemsida. Stipendiaten inbjuds att medverka med en programpunkt under verksamhetsåret. Dessutom vill vi ha en kort aktivitetsrapport (1-2 A4) om hur medlen använts.

Juan Ramirez, Annick Sjögrenstipendiat 2019
Juan Ramirez får 2019 års Annick Sjögren stipendium 

Juan Ramirez får stipendium för att delta i andra fasen av ett forskningsprojekt och inspelning av en dokumentär om influenser och relationer mellan ursprungsbefolkningsmusik från Anderna i Sydamerika och samtida musik, speciellt heavy metall (hårdrock).